edeltidsföreningen
ordmark

n av ett evenemangs absoluta höjdpunkter är banketten (som ibland kallas gästabud eller något annat). Detta är den stora festmiddag som ofta äger rum på lördagskvällen.

En sal (eller tält) på platsen dekoreras vackert med bland annat banér och ljus och vackrast är det så kallade högbordet. Detta brukar stå lite för sig själv så att alla kan se dem som sitter där (jfr honnörsbordet vid bröllop och finare middagar). Bordet är nämligen reserverat för regenterna och deras eventuellt inbjudna gäster. Därför ska man alltid buga eller niga för högbordet när man passerar det, även när regenterna inte sitter där.

Maten som serveras under en bankett smakar ofta väldigt bra men annorlunda, och det beror på att den lagas utifrån medeltida recept. Rätterna brukar vara många. Ibland är det servering vid borden och ibland är det buffébankett, där alla rätterna dukas upp på ett väldoftande bord. Matlagningen brukar äga rum under större delen av dagen, och en del av den är rentav tillagad redan innan evenemanget har börjat.

Under middagens lopp brukas diverse skålar utropas, och de vanligaste är följande:

Allt eftersom kvällen lider bjuds det stundtals på underhållning i form av till exempel musik, sånger, små tablåer et cetera. Ibland väljer regenterna att hålla banketthov, som brukar bli mer informellt. Ofta sker detta när det bara är någon enstaka utmärkelse som ska delas ut.

Nordmarks heraldiska vapen

älkommen

m Nordmark
ämpalek
antverk
ågskytte
äktning
atlagning
ans & musik
ömnad
eraldik
ankett
arn
alligrafi & illumination
pel & lekar
venemang
ommunity
CA
ontakt