Select Language
Rättningar
fredag 12 maj 2006 - 21:54:17
1. Stöd för flera officiella personer
Lägger man nu in flera officiella personer (t.ex. förra årets ordförande och detta årets ordförande) så visas nu endast de aktuella (den vars startdatum har passerats och slutdatumet ännu inte nåtts) officiella personerna under listOfficialPersons.php.

Detta innebär att ni måste kontrollera att giltighetstiderna är korrekta för de officiella uppdragen. Det enklaste sättet att rätta/uppdatera detta är att ange "0000-00-00" som slutdatum för de officiella uppdragen. Då är uppdraget "tills vidare"...

2. Grupper som har grupper kan ha ämbetsmän från underliggande nivå
Det går nu att ge lokalgruppers medlemmar officiella uppdrag i Nordmark.This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.