Select Language
Användarmanual
måndag 12 februari 2007 - 20:20:07
Nyheter - nyheter om detta medlemsregister
Grupp - information om gruppen
Medlemsskapstyper - vilka olika typer av medlemsskap ni har och vad de kostar
Medlemsska - enskild medlems medlemsskap, här uppdaterar du inbetalningsdatum
Officiella personer - ämbetsmän, kronor, styrelsemedlemmar Information till lokalgruppens hemsida
Medlemmar - ändra info om en person
Medlemslista - lista alla medlemmars alla fakta
Prenumeratione - uppdatera en medlems prenumerationer på lokal tidning, Silversparren/DT i pappersformat samt Silversparren i digital form
Prenumerationslista - lista alla prenumerationer på din grupps publikation
Filuppladdning - ignorera denna funktion
Ansök om medlemsskap - om du som är inloggad vill bli medlem i fler grupper än du redan är medlem i
Logga ut - logga ut
SCA_MENU_HELP - manual (inte uppdaterad ännu)


Förläng en befintlig medlems medlemstid
1. Gå in under Medlemsskap, sök reda på personen och ändra datum för "Giltighetstid slut". Kontrollera att rätt medlemsskap är valt i menyn "Medlemstyp"
2. Gå in under Prenumerationer, sök reda på personen och ändra "Slutdatum" samt "Datum gruppen fått betalt för prenumerationen" om det är en lokal publikation. Är det en Silversparren/DT-prenumeration lämnar ni detta fältet tomt. Obs! Glöm inte att lägga till både den lokala publikationen och Silvrsparren digitalt eller Silversparren/DT.

Lägg in en person i systemet
1. Medlemmar - fyll i alla relevanta fält (Visa för alla/Visa endast för officiella uppdrag handlar om hur informationen publiceras på hemsidan)
2. Prenumerationer - Välj personen i listan "Person", välj medlemstidning, skriv i start och slutdatum samt Datum gruppen fått betalt för prenumerationen. Är det en Silversparren/DT-prenumeration lämnar ni detta fältet tomt. Obs! Glöm inte att lägga till både den lokala publikationen och Silvrsparren digitalt eller Silversparren/DT.


Silversparren/DT-prenumeration

När en grupp skriver in en prenumeration på DT så skall de skriva i startdatum (om inte det redan är gjort från första datumet man började prenumerera) samt slutdatum men se till att fältet "Datum gruppen fått betalt" är tomt.
När pengar förts över till Nordmarks kassör (månadsvis) samt mail med info om namn på de som betalt in sänts går denne in och lägger in betalningsdatum från lokalgruppen i sagda kolumn.This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.