edeltidsföreningen
ordmark

ed jämna mellanrum anordnas olika evenemang (som ofta kallas event inom föreningen) i Nordmark. Dessa är ofta interna helgsammankomster, som går till ungefär så att en samling människor i medeltidskläder samlas och har trevligt. De slår lite på varandra med rottingpinnar (se kämpalek), fäktas (se fäktning), skjuter båge (se bågskytte), lär sig olika hantverk (se hantverk) eller bevistar föreläsningar om tidsperioden 600-1600. Dessutom brukar det ingå någon form av bankett med god mat i ofta ganska stor mängd (se bankett). Är furste- eller kungaparet med brukar det oftast bli någon form av hov under kvällen, då utmärkelser delas ut (se kalligrafi-illuminering). 

Det förekommer både stora och små evenemang. Till de stora kommer mycket folk, hov och banketter blir pampigare och krigen har fler deltagare, medan det till de mindre evenemangen kommer mindre folk, med följden att mysighets- och intimitetsfaktorn ofta höjs. Det finns för- och nackdelar med bägge, som med allt annat. Dubbelkriget, Inbördeskriget och Medeltidsveckan är Nordmarks tre största, och årligen återkommande evenemang, dit det brukar komma ett par hundra eller fler deltagare. Dubbelkriget och Medeltidsveckan skiljer också ut sig på så vis att de pågår under en hel vecka och är så kallade tältläger.

 

En annan typ av evenemang som med nio månaders mellanrum återkommer är de så kallade furstetorneringarna. Då utses det nya fursteparet genom en kämpalekstornering. Det ingår också vissa konst- och vetenskapsmoment, på så sätt att varje par ska lämna in ett konst- och vetenskapsbidrag. Denna typ av tornering följs av ett investiturhov, när Nordmarks kronor byter ägare.

Evenemangen ger en möjlighet att uppleva vår medeltid, och är en kontrast till de också förekommande föreningsmötena. Dessa brukar i sin tur äga rum i medlemmarnas hem eller i en föreningslokal i respektive lokalförenings hemort, där vi träffas och har vanliga möten, tränar, hantverkar och planerar inför kommande evenemang. Under dessa möten används heller inte medeltidsdräkt, till skillnad mot under evenemang.


Hitta evenemang nära dig i vårt Kalendarium
Nordmarks heraldiska vapen

älkommen

m Nordmark
ämpalek
antverk
ågskytte
äktning
atlagning
ans & musik
ömnad
eraldik
ankett
arn
alligrafi & illumination
pel & lekar
venemang
ommunity
CA
ontakt