edeltidsföreningen
ordmark

äktning i Nordmark skiljer sig mycket från kämpaleken i tung rustning. Här är man lättt rustad med fäktjacka under tidstypiska kläder. Som skydd för ansiktet bär fäktarna ofta moderna fäktmasker, även om allt fler historiska fäkthjälmar blir vanliga.

Fäktningen sker med antingen lätta moderna klingor (florett eller värja) eller med mer historiskt korrekta klingor (schläger). Teknikerna som används med de senare är ofta hämtade ur historiska fäktmanualer som Digrassis eller George Silvers.

Skillnaderna mellan renässansfäktning och modern sportfäktning är ganska stora. De mest uppenbara är avsaknaden av en pist, vilket gör att fäktarna kan röra sig fritt och avsaknaden av ett automatiserat träffsystem. Precis som i den tyngre kämppaleken är det fäktarna själva som avgör vilka träffar som är avgörande. Det medför att utövarna är bundna vid samma moraliska och höviska ideal som de tunga kämparna. Utöver stötar tillåter även reglerna skärande tekniker och en stor variation av vapenformer så som två klingor, värja + dolk eller värja och mantel.

På i princip alla evenemang i Nordmark förekommer det fäktning. Antingen i formen av traditionella torneringar eller som gruppstrider/meléer. För att få delta i fäktningen krävs det att man genomgår ett auktoriseringstest i vilket man uppvisar kännedom om regler och att man kan delta säkert i olika situationer.

I Europa har en akademi, Drachenwald Academy of Defence, bildats för främjandet av fäktkonsten i Nordmark, Drachenwald och SCA.

Nordmarks heraldiska vapen

älkommen

m Nordmark
ämpalek
antverk
ågskytte
äktning
atlagning
ans & musik
ömnad
eraldik
ankett
arn
alligrafi & illumination
pel & lekar
venemang
ommunity
CA
ontakt