edeltidsföreningen
ordmark

nom ramen för Nordmarks verksamhet finns det gott om utrymme att lära och upptäckka "gamla" hantverk. Inte minst genom det faktum att en garderob och andra tillbehör måste införskaffas. Antingen kan man tillsammans med andra lära sig och tillverka de föremål man behöver eller så kan man via någon som specialicerat sig på ett hantverk införskaffa t ex brukskeramik, skor, ljus, tyg eller annat.

Följande är bara exempel på hantverk som utforskas, återupptäcks och utförs i Nordmark.

Rustningssmide - för att delta i kämpalek krävs att man har en rustning som motsvarar de krav på säkerhet som ställs i reglerna. Men utöver säkerhet är även historisk förebild viktig. I Nordmark finns flera som arbetar med att ta fram rustningar. Processen kan vara tidskrävande och utföras med tidstypiska verktyg men ofta använder man moderna verktyg för att underlätta arbetet. I Nordmark finns ett aktivt rustningsmakargille som verkar för att sprida kunskapen om tillverkningen av rustningar.

Nordmarks keramikergille arbetar för spridandet av kunskapen om medeltida keramik. Såväl själva hantverket som framställandet av kopior på arkeologiska fynd och museiföremål. Bägare, tallrikar, fältflaskor,kannor och allt annat som tas fram används sedan av föreningens medlemmar för att ge en tidstrogen inramning till evenemangen.

Trähantverkargillet verkar för spridandet av kunskap om medeltida och vikingatida trähantverk. Gillets medlemmar skapar bruksföremål, tältställningar, kistor, sängar, bord, stolar och en rad andra föremål efter historiska förebilder.

Vävargillet arbetar med att återskapa och upptäcka historiska vävtekniker. Kardning, spinnande av trådar och den tidsödande processen att väva samman dem till tygstycken som sedan används i klädesplagg eller som exempel på medeltida vävkonst.

Vem som helst kan starta en intressegrupp eller gille för ett hantverk eller konstform i Nordmark. Det enda som krävs är vilja och ambition. I gillet kan man sedan med likasinnade utforska och lära sig mer.

Det är även naturligt att föreningens medlemmar hantverkar utan att vara organiserade i gillen. Alla måste på något sätt bygga upp en garderob, införskaffa en servis inför banketter och allt annat som behövs för att delta fullt ut i föreningens aktiviteter. Viktigt att komma ihåg är dock att man inte behöver ha alla saker innan man gått med. Att införskaffa dessa och lära sig mer om dem är en rolig och viktig del av ens första tid i föreningen.

Nordmarks heraldiska vapen

älkommen

m Nordmark
ämpalek
antverk
ågskytte
äktning
atlagning
ans & musik
ömnad
eraldik
ankett
arn
alligrafi & illumination
pel & lekar
venemang
ommunity
CA
ontakt