edeltidsföreningen
ordmark

å föremål har överlevt tidens tand som de praktfullt illuminerade (målade och förgyllda) och kalligraferade (skönskrivna) böcker som tillverkades från 600-talet till 1500-talets mitt. Många brev, kontrakt och diverse andra handlingar har även de bevarats, bl.a. s.k. Sköldebrev som gav diverse rättigheter, såsom adlig rang och rätten att bära ett eget heraldiskt vapen (bild) m.m.

Du har kanske tittat på bilder från någon av dessa böcker i någon volym om Medeltidens konst och tänkt

"Åh, om bara jag kunde göra något så vacker. Men de var konstnärer och jag skriver som kråka och målar som en ko ..."

Men inom SKA Nordmark kan du förverkliga din dröm. Först av allt, bokmåleri och kalligrafi ansågs inte vara konst. Det var hantverk och man hade inga skrupler då det gällde att kopiera, lite som massproducerade serier idag och som serieproduktion gjordes jobbet oftast av flera personer. Någon tog hand om kalligrafin och någon annan tog hand om själva målningarna t.ex. Inom Nordmark kan man hålla på med det ena eller det andra, eller både och, allt efter tycke och förmåga. Sedan så finns det väldigt många olika stilar att välja bland. Från "Keltiska flätborder" från 6-800-talet, den avlånga Romanska stilen på 1000-1100-talet, vinrankor och lustiga gubbar på 12-1300-talet och 1400-talet då bokmåleriet nådde sin höjdpunkt, med miniatyrscener där millimeterstora får kunde målas i bakgrunden av någon biblisk scen. Kalligrafin varierade nästan i samma takt och en vacker och regelbunden skrift var en viktig del av det hela.

Även om vi illuminerar och kalligraferar för vårt höga nöjes skull så finns en extradimension till just detta hantverk i vår förening. Som det vanligtvis är så vill ju vänner belöna de sina som är duktiga inom olika områden, de som lär ut, de som hjälper till och stöttar andra. Eftersom vi är en medeltidsförening så har vi ett system där man kan bli adlad, bli upptagen i en Orden eller få en titel. Med detta tillkommer oftast ett slags diplom (kallas med Nordmarksslang för skrolla) som brukar vara handmålat och handskrivet. Så för de som vill finns ett extra mål, att tillverka en gåva som är en källa till mycken glädje och stolthet hos mottagaren.

Låter detta lockande? Den som är ansvarig för hanteringen av skrollor och för främjandet av kalligrafi och illumination i Nordmark kallas för Nordmarks Präntare och det finns en hemsida på http://scribes.nordmark.org/ där man kan få veta mer.

Nordmarks heraldiska vapen

älkommen

m Nordmark
ämpalek
antverk
ågkytte
äktning
atlagning
ans & musik
ömnnad
eraldik
ankett
arn
alligrafi & illumination
pel & lekar
venemang
ommunity
CA
ontakt