edeltidsföreningen
ordmark

Kämpalek så som den utförs i SCA är en unik kampsport med historisk förebild. Män och kvinnor möts med full kontakt i okoreograferad strid. Tack vare att vapnen är konstruerade av rotting (ungefär som massiv bambu) och krav på säker rustning så kan kämparna mötas utan risk för skada. Få kampsporter eller historiskt återskapande kamptekniker kan matcha den intensitet som upplevs i SCA:s kämpalek.

Näst efter säkerhet är ärlighet och ära den viktigaste aspekten av vår kämpalek. Träffsystemet bygger på att kämparna själva avgör vilka träffar som är avgörande. Segern tas aldrig, utan ges snarare av en kämpe som erkänner sin motståndares färdighet. I denna strid blir rättvisa och tillit nyckelord, då vi litar på de inblandades integritet för att komma fram till en vinnare.

Rustningarna är tillverkade efter historiska förebilder. Materialen är många, metall, läder och plast (moderna material skall dock döljas). Oavsett vad man väljer att poträttera - normand, saxare, viking, saracen, landsknekt eller annan typ av soldat, väpnare eller riddare så möts alla på samma slagfält och i samma torneringslist.

Rottingen används för att konstruera alla tänkbara typer av vapen (svärd, yxor, spjut, klubbor, pålyxor, tvåhandssvärd) av kämparna. Istället för att brytas rakt av och lämna en vass brottyta knäcks rotting längs med sina fibrer, vilket gör det till ett tåligt och säkert material att bygga vapen av. När man böjar träna så är det alltid med svärd och sköld, men många brukar snabbt gå vidare och prova andra vapenformer.

De flesta av grupperna i Nordmark har aktiva kämpar som tränar regelbundet och åker på evenemang för att delta i torneringar, träningar och krig.

Torneringarna är ofta storslagna händelser med banér, härolder och stor publik. Torneringarna kan bl a vara hyllningar till kämparnas damer/herrar (män och kvinnor strider mot varandra på lika villkor), för att fira en händelse eller för att avgöra vilka som skall styra Furstendömet Nordmark. Formaten varierar i allt från begränsade vapenformer, till trippel elimineringar och alla möter alla.

Utöver torneringarna arrangeras ett par gånger varje år gruppstrider, meléer eller krig. Dessa kan utkämpas i en torneringslist efter historiska manualer likt Rene d'Anjous Behourdium eller som regelrätta "krig" i vilka två arméer drabbar samman. I Nordmark är det största krigs-evenemanget Dubbelkriget som utkämpas i maj varje år i Skåne. Det brukar dra till sig ett hundratal kämpar. I USA är det största kriget Pennsic med tusentals kämpar på varje sida.

Nordmarks heraldiska vapen

älkommen

m Nordmark
ämpalek
antverk
ågskytte
äktning
atlagning
ans & musik
ömnad
eraldik
ankett
arn
alligrafi & illumination
pel & lekar
venemang
ommunity
CA
ontakt