Nordmark.org

Kommande

12 december
Bågskyttetävling


Välj språk

Nordmarks årsmöte 2015


Sankt Egon & Nordmarks furstetornering 6-8 mars 2015
[länk]

Här kommer även årets årsmöte gå av stapeln


Nordmarks årsmöte 2014

Kallelsen har varit ute i Silversparren sedan i december, men för att påminna kommer här föredragningslistan för er som hellre surfar än tar med er tidningen.


SKA Nordmark Årsmöte 2014
§1. Mötets öppnande
§2. Val av mötesordförande, protokollförare och justeringsmän tillika rösträknare
§3. Fråga om mötets behöriga utlysande
§4. Fastställande av föredragningslista
§5. Vid behov kontroll av närvarandes rösträtt
§6. Styrelsens verksamhetsberättelse och balansräkning för den gångna ettårsperioden föredras
§7. Revisorns berättelse för det gångna räkenskapsåret föredras.
§8. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
§9. Val av styrelse för den kommande ettårsperioden.
§10. Val av två revisorer för den kommande ettårsperioden.
§11. Val av valberedning för den kommande ettårsperioden.
§12. Fastställande av avgift för enskild medlem.
§13. Fastställande av avgift för institutionell medlem.
§14. Fastställande av grupper med institutionell status
§15. Propositioner
§16. Motioner
§17. Övriga frågor
§18. Mötets avslutande

Välkomna!

Nytt furstepar

På fredagen under Medletidsveckan avgjordes Nordmarks furstetornering och som segrare stod Vicomte Cormac Lawless O'Toole och Vicomtessa Yrla Kristersdotter.

Vivant för det nya fursteparet!

Furstetorneringen avgjord

I Furstetorneringen i Aros den 17 mars avgick Sir Brendan the Tired och Fru Niamh of Gisbourne med segern, och har nu krönts till Nordmarks nya Furstepar.
Vivat!

Furstetorneringen avgjord

På det fagra Hägnan i Frostheim vann SvartulvR Kåte furstetilteln och gjorde sin fru Elizabeth of Woodbury till värdig furstinna av Nordmark.

För det nya fursteparet
Vivant!
Vivant!
Vivant

Ny drots!

I helgen klev Hertiginna Vanna Edwinsdochter Dawburn (Kristina Rudbjer) på som ny Drots av Nordmark och tillika Ordförande i SKA Nordmark.

Vanna är en av föreningens åldringar och har bland sina erfarenheter bland annat varit Drachenwalds första drottning.

Engli klev ned från ämbetet Hemsidesansvarig efter en mycket god tid på posten och efterträddes av Jovi som nu axlar ansvaret för denna sida.

Protokoll uppladdade

Man kan nu hitta gamla årsmötesprotokoll på "På nordmark.org" -> "Filarkiv" -> "Protokoll"


Nytt furstepar

På Novemberfesten i Baggeholm vann Torbjörn Åbryte furstetorneringen inspirerad av sin consort Eira från Attemark.
För Furste Torbjörn och Furstinnan Eira
Vivant! Vivant! Vivant!

Baroniet Gotvik

Nordmark har nu fått sitt andra Baroni under Drachenwalds universitet och tillika Gotviks första baronparsinvestitur.

Under pompa och ståt på ett otroligt stämningsfullt hov kröntes Baronessan Felicitas Schwartzenbergin och Baron Clemens de Gey till Gotviks första baronpar.

För Gotvik och nya baronparet
Vivant!
Vivant!
Vivant!

Baroni i vardande

Byråkratins kvarnar har nu malt färdigt.
BoD har gett sitt medgivande.
Planen på att skapa Nordmarks andra baroni har nu blivit godkänd.
Under Drachenwald Kingdom University planeras investitur för Gotviks första baronpar!
Gå till sidan   <<        >>  
 

Välkommen

Användarnamn:

Lösenord:


Kom ihåg mig

[ ]
[ ]
[ ]


Nordmark is the Swedish branch of the Society for Creative Anachronism
This is the recognized Web Page for the Principality of Nordmark of the Society for Creative Anachronism, Inc.
It is not a corporate publication of the Society for Creative Anachronism, Inc. and does not delineate SCA policies.
In cases of conflict with printed versions of material presented on this page or its links, the dispute will be decided in favor of the printed version

Frågor, önskemål och åsikter om siten kan lämnas till webmaster genom att skicka ett mail till webmaster (at) nordmark.org