edeltidsföreningen
ordmark

ordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden 600 e.kr till 1600 e.kr. Förutom att läsa oss mer om perioden försöker vi även att återskapa delar av historien genom olika hantverk, dans, kämpalek, matlagning, fäktning, sömnad, evenemang ... eller i princip vad som helst under perioden som man är intresserad av.

Evenemangen är en viktig del av föreningens aktiviteter då det är vid de tillfällena som vi omsätter och använder de kunskaper som vi inhämtat om perioden.

Vi brukar säga att vi återskapar de "ljusa delarna av medeltiden" och lämnar därmed pest, svält, klasskillnader och liknande i historiens mörker. Alla som deltar vid evenemangen anses vara av nobel börd och det är snarare riddarromantiken som återerskapas än den faktiska medeltiden.

Nordmark är inte en förening för levande rollspel eller interaktiv teater. Visserligen antar man ett alter ego, ett s.k persona, men det är ingen roll som du spelar. Du är dig själv, så som du skulle ha varit i den återskapade perioden.

Man kan beskriva föreningens verksamhet på två plan. Dels ett praktiskt och traditionellt föreningsperspektiv i vilket man träffas i lokalföreningar för att hantverka, träna, planera och lära sig mer. Den andra delen handlar om att på evenemang praktiskt omsätta det man lärt sig och försöka att skapa en tidstypisk miljö i vilken man lämnar vardagen bakom sig. I den tidstypiska miljön använder man sig av sitt persona, man har på sig tidstypiska kläder och deltar i olika aktiviteter. Under evenemangen försöker man skapa en illusion av att befinna sig i en annan tid och därför försöker man undvika att ta med sig saker och problem från den moderna världen. Detta är även en av de största anledningarna till varför Nordmark sällan syns på medeltidsmarknader och liknande.

Vanligtvis är marknader och tornerspel arrangerade av personer som arbetar proffessionellt. Nordmark är en idéell förening i vilken man inte gör saker för att tjäna pengar, utan för att uppleva och lära sig nya saker. Så när Nordmark ordnar evenemang är de oftast bara öppna för personer som är villiga att dela strävandet efter att skapa den historiska illusionen (vilket ju blir svårt om man har ett hundratal turister som agerar publik). Det innebär att man måste "klä ut sig" i tidstypiska kläder när man åker pä ett Nordmarksevenemang. Man behöver inte ha perfekta kläder, vår gyllene regel kräver bara att man har gjort ett ärligt försök att klä ut sig. Detta är en stor skillnad mellan Nordmark och andra s.k re - enactment föreningar som ofta har höga krav på historisk autencitet. Alla som vill är väkomna pä vära evenemang och man behöver inte vara medlem i nägon förening för att komma. Även om det blir lättare att åka på sitt första evenemang om man varit i kontakt med nägon från föreningen innan.

Den traditionella föreningsdelen av Nordmark fungerar i princip som vilken vanlig förening som helst med medlemskap, årsmöten och styrelse vald av medlemmarna. Men i den andra delen av Nordmark, den som riktar sig mot upprätthållandet och skapandet av illusionen där ser det lite annorlunda ut. I den delen av verksamheten är olika ansvarsområden uppdelade på ämbeten. Det finns t ex ett ämbete för främjandet av konst och hantverk, det finns ett ämbete för kämpalek, ett för fäktning, ett för att vägleda nya medlemmar, ett för ekonomi osv. Oftast är dessa ämbetsmän synonyma med personer som har liknande funktioner i den traditionella föreningsdelen t ex kassören som kallas skattmätare i illusionen.

I mångt och mycket är Nordmark en intresseförening i vilken man fä en möjlighet att träffa andra likasinnade, utföra olika typer av hantverk, lära sig en hel massa och uppleva de mest otroliga saker. Om du vill veta mer om Nordmark eller bli medlem, se sidan Kontakt för mer information om hur du hittar en lokalgrupp i närheten av dig.

Du är även välkommen till Nordmark community i vilket vi diskuterar sådant som rör föreningen. Här hittar du utöver olika diskussionsforum även artiklar, recensioner, kalendarium och bilder från våra aktiviteter. Du kan även söka upp oss på Facebook

Nordmarks heraldiska vapen

älkommen

m Nordmark
ämpalek
antverk
ågskytte
äktning
atlagning
ans & musik
ömnad
eraldik
ankett
arn
alligrafi & illumination
pel & lekar
venemang
ommunity
CA
ontakt