edeltidsföreningen
ordmark

ordmark är en del av den internationella organisationen Society for Creative Anachronism (SCA). SCA organiserar medeltidsföreningar över hela världen och tillhandahåller regler för gemensam verksamhet t ex kämpalek. Det innebär att du kan åka på evenemang i andra länder och där delta i aktiviteter som fungerar på samma sätt som i Sverige. Det finns bl a ett stort evenemang i USA där tusentals personer från hela världen träffas och tillsammans försöker skapa illusionen om en svunnen tid genom tältläger med tidstypiska tält, lägerliv, torneringar, marknader osv. Förtom att förse alla föreningar runt omkring i värdden med regler för aktiviteter som kämpalek och ämbetstillsättning så delar alla föreningar i SCA en gemensam världsbild i den återskapade illusionen.

I denna finns det olika kungadömen med regenter som utses vid torneringar. Hela Europa är ett kungadöme och kallas för Drachenwald. I Drachenwald finns det sedan underliggande feodala strukturer med Baronier, Häraden och Furstendömen. Sverige är i SCA Furstendömet Nordmark och Furstendömet Nordmark styrs av ett furstepar som även de utses vid en tornering. Varje lokalförening av riksföreningen Nordmark är i sin tur ett härad i Furstendömet Nordmark. Regenterna av en feodal enhet i Nordmark har till uppgift att ge en extra krydda till illusionen. Regenterna håller banketter med högbord, de är föredömmen inom ridderlighet och de håller hov. Vid hoven uppmärksammas händelser från den kända världen (som utgörs av alla kungadömen i SCA), sådant som hänt vid evenemang, framträdanden görs och regenterna delar ut utmärkelser.

SCA grundades i USA 1966. Se SCA:s webbplats för mer information.

Nordmarks heraldiska vapen

älkommen

m Nordmark
ämpalek
antverk
ågskytte
äktning
atlagning
ans & musik
ömnad
eraldik
ankett
arn
alligrafi & illumination
pel & lekar
venemang
ommunity
CA
ontakt