edeltidsföreningen
ordmark

an kan i föreningslivet lära sig allehanda spel och lekar. Helt tidsenliga är till exempel schack och backgammon, som vi ju spelar än idag. Ett annat liknande spel är det nordiska hnefatafl. Kortspel har också funnits länge, och under medeltiden spelade man med tarotkort. Att kasta tärning är också det något som människan gjort länge.

Lekt har människan alltid gjort, och exempel på sådant som leks i föreningen är fjäderboll (den enda regeln är att hålla en fjäderboll i luften så länge som möjligt, med hjälp av händer och fötter) och omvänd blindbock (alla utom en har förbundna ögon och ska ta fast personen utan som istället är iklädd bjällror).

På bland annat Gotland och Island förekommer än idag en hel del gamla spel och lekar, som dra hank, stångstörtning, rövkrok och andra grenar med intressanta benämningar.

Nordmarks heraldiska vapen

älkommen

m Nordmark
ämpalek
antverk
bågskytte
äktning
atlagning
ans & musik
ömnad
eraldik
ankett
arn
alligrafi & illumination
pel & lekar
venemang
ommunity
CA
ontakt