Gotviks firande av Sankt Egon

Det händer sig ibland att saker och ting inte faller ut som planerat. Det kan exempelvis vara så att man åtagit sig en eller flera sysslor för sin lokalförening men därefter får förhinder på ett eller annat vis.
Just det föreföll mig när Gotvik för några veckor sedan höll sitt årliga firande av Sankt Egon.

Jag tänker att då jag inte kunde medverka så kan jag åtminstone summera, kanske inte vad som hände, men vad jag har hört hände, så att ni andra också får ta del av vad som kanske, möjligtvis, eventuellt förestod.