Nordmarks ämbetsmannahelg 2024

Första helgen i Februari 2024 så hölls den fjärde ämbetsmanna helgen för Nordmark.

Vi var 20 talet deltagare från olika lokalgrupper Gyllengran, Aros, Holmrike, Styringheim, Ulvberget, med många olika ämbeten och styrelser representerade. Drotsar, kassörer, ordförande, styrelseledamöter, kastelaner, krönikörer, Moas, marskar och från flera olika nivåer från lokalgrupp upp till Drachenwaldnivå.