Company of Archers

Bågskyttet i Nordmark och växt sig starkt under de senaste åren. Det har jobbats hårt och målmedvetet för att få fler bågskyttemarshals inom de olika häraden och i takt med allt fler kan hjälpa till att hålla i bågskyttet på event så har intresset för bågskyttet fortsätter att öka. Vi har lagt märkte till att bågskytte har blivit en allt vanligare ingångspunkt för nya medlemmar i SCA eftersom utrustningen är billig och det är lätt att komma igång.

Art Gortesque

Det groteska är en konststil som funnits med genom hela konst- och kulturhistorien. De första tecknen på groteskeri har daterats till Egypten – alltså, redan innan antiken. Därefter har den funnits med genom alla tidsepoker, den har utvecklats och förändrats, och till och med format nya understilar, som till exempel 1800-talets gotiska berättelser, och vår tids klassiska skräck.

Bokrecension – Kodex

Boken i medeltidens Sverige

Av en kär vän fick jag i julklapp den fantastiska volymen Kodex – Boken i Medeltidens Sverige, utgiven av Mediehistoriskt arkiv i Lund, under redaktion av Jonas Nordin (2022). Det är ett praktverk, i tjusigt band, som i förordet beskrivs som en bok som “har ambitionen att vara en sammanhållen och vetenskapligt uppdaterad handbok om böcker och skriftkultur i medeltidens Sverige.” Man har samlat tjugotal av landets främsta medeltidsforskare, och tillsammans har de skapat en exposé över den senaste forskningen om litteraturen under medeltiden. Nej, inte bara litteraturen, men hur, varför, när och vad man skrev, sjöng och mässade, och inte minst själva böckerna!