Art Gortesque

Det groteska är en konststil som funnits med genom hela konst- och kulturhistorien. De första tecknen på groteskeri har daterats till Egypten – alltså, redan innan antiken. Därefter har den funnits med genom alla tidsepoker, den har utvecklats och förändrats, och till och med format nya understilar, som till exempel 1800-talets gotiska berättelser, och vår tids klassiska skräck.

Bokrecension – Kodex

Boken i medeltidens Sverige

Av en kär vän fick jag i julklapp den fantastiska volymen Kodex – Boken i Medeltidens Sverige, utgiven av Mediehistoriskt arkiv i Lund, under redaktion av Jonas Nordin (2022). Det är ett praktverk, i tjusigt band, som i förordet beskrivs som en bok som “har ambitionen att vara en sammanhållen och vetenskapligt uppdaterad handbok om böcker och skriftkultur i medeltidens Sverige.” Man har samlat tjugotal av landets främsta medeltidsforskare, och tillsammans har de skapat en exposé över den senaste forskningen om litteraturen under medeltiden. Nej, inte bara litteraturen, men hur, varför, när och vad man skrev, sjöng och mässade, och inte minst själva böckerna!