Fursteparets ord januari

Deras excellenser Anna och Valdemar anlände vid Styringheims västra kust i hopp om en lönsam skattinsamling och storslagen fest. Under lördagen på den årliga Luciafesten hölls Anna och Valdemars arvsturnering för att säkerställa tronföljden, om det mot förmodan skulle hända dem något. Autokraterna gav sin försäkran om att alla maträtter på eventet, som förstås helt orelaterat skickat historiska furstar i graven, var säker att äta, och vi kan meddela att det dessutom var oerhört gott.

Insulae non Suffici

Det nya baronparets ord!

Nu har en vecka gått sedan den storslagna Luciafest som man måste säga gick helt i Styringheims tecken.
Det kunde inte ha ordnats på ett bättre sätt.
Ett stort tack till Alma och Skafte som banade väg för vårt övertagande av Styringheims troner, Ni och resten av Styringheim har vårt ord på att vi kommer göra allt i vår makt att bringa mer välstånd och rikedomar till Styringheim.

Art Grotesque – den medeltida kroppen (del 1)

Jag tror att det jag tycker allra mest och bäst om med den medeltida grotesken är att det är så oerhört komplext och så väldigt djupt indoktrinerat i det medeltida samhället att det inte går att helt separera från någon annan del. Det är en fullständig motsats till det av religion och feodalsystemet hårt styrda samhället, och personligen får jag en bild i huvudet av en gummisnodd dessa motpoler emellan som hela tiden drar och strävar åt sitt håll, men ingen sida vinner.