Mina Drachenwald vänner:

Fråga inte vad ert rike kan göra för er – fråga vad ni kan göra för ert rike!


Och vad du kan göra för ditt kungarike just nu är att ta ett par minuter och fylla i den här enkäten åt oss.

Kommunikation är en ENORM del av SCA och sätten vi kommunicerar på fortsätter att utvecklas och förändras över tiden, så vi vill få en bild av var vi befinner oss i dessa dagar och vilka plattformar och metoder människor föredrar.

Ditt engagemang hjälper oss att se till att vi håller dig ansluten och informerad på de sätt du föredrar.

Undersökningen hittar du här. https://forms.gle/8u9CQt9budu5kNST6

/Yda