Här finner du lista över Nordmarks styrelse, deras poster samt deras respektive e-postadress.


Nordmark är riksföreningen för SKA – Sällskapet för Kreativ Anakronism i Sverige. Varje lokalförening, har likt riksföreningen en traditionell föreningsstyrelse, men även särskilda ämbeten med specifika ansvarsområden. Vissa styrelseposter överlappar SKA-ämbeten.

Respektive persons mundana namn står i fet stil, deras SCA-namn i kursiv stil. Du kan läsa mer om heraldik och historiska namn här!


Ingen bild på personen finns.
... även känd som Elsa Snakenborg.
ORDFÖRANDE
Maria Nordström
drots@nordmark.org
Ingen bild på personen finns.
... även känd som Ingrid Audardotter.
KASSÖR
Annika Nyman
kassor@nordmark.org
Ingen bild på personen finns.
... även känd som Renike Tucher.
STYRELSELEDAMÖTER
Anna Malmborg
Ingen bild på personen finns.
... även känd som Katarina Krognos av Ystad.
Katharina Dahllöf
Ingen bild på personen finns.
... även känd som Miriel atte Wille.
Malin Nejström
Ingen bild på personen finns.
... även känd som Matheus Leuchensis.
Matteo Meucci
Ingen bild på personen finns.
... även känd som Wendela af Ekese.
Ylva Lagerström
Ingen bild på personen finns.
... även känd som Una Björnsdóttir..
SUPPLEANTER
Ulrica Hermansson
Ingen bild på personen finns.
... även känd som Mirabillis Graffaro da Riva.
Eva Bolinder

För att nå Nordmarks valberedning: valberedning@nordmark.org

Här hittar du policys för hur styrelsen arbetar i olika frågor

Policy för styrelsens arbete vid anmälan om trakasseri