Här finner du lista över Nordmarks styrelse, deras poster samt deras respektive e-postadress.


Nordmark är riksföreningen för SKA – Sällskapet för Kreativ Anakronism i Sverige. Varje lokalförening, har likt riksföreningen en traditionell föreningsstyrelse, men även särskilda ämbeten med specifika ansvarsområden. Vissa styrelseposter överlappar SKA-ämbeten.

Respektive persons mundana namn står i fet stil, deras SCA-namn i kursiv stil. Du kan läsa mer om heraldik och historiska namn här!


Ingen bild på personen finns. ... även känd som Una Björnsdóttir. ORDFÖRANDE
Ulrica Hermansson
drots@nordmark.org
Ingen bild på personen finns. ... även känd som Ingrid Audardotter. KASSÖR
Annika Nyman
kassor@nordmark.org
Ingen bild på personen finns. ... även känd som Katarina Krognos av Ystad. STYRELSELEDAMÖTER
Katharina Dahllöf
Ingen bild på personen finns. ... även känd som Wendela af Ekese. Ylva Lagerström
Ingen bild på personen finns. ... även känd som Renike Tucher. Anna Malmborg
Ingen bild på personen finns. ... även känd som Matheus Leuchensis. Matteo Meucci
Ingen bild på personen finns. ... även känd som Miriel atte Wille. Malin Nejström
Ingen bild på personen finns. ... även känd som Edricus filius Offae. SUPPLEANTER
Jonas Evertsson
Ingen bild på personen finns. ... även känd som Tova från Attemark. Marina Hägg
Ingen bild på personen finns. ... även känd som Elsa Snakenborg. Maria Nordström

För att nå Nordmarks valberedning: valberedning@nordmark.org