Här finner du lista över Nordmarks styrelse, deras poster samt deras respektive e-postadress.


Nordmark är riksföreningen för SKA – Sällskapet för Kreativ Anakronism i Sverige. Varje lokalförening, har likt riksföreningen en traditionell föreningsstyrelse, men även särskilda ämbeten med specifika ansvarsområden. Vissa styrelseposter överlappar SKA-ämbeten.

Respektive persons mundana namn står i fet stil, deras SCA-namn i kursiv stil. Du kan läsa mer om heraldik och historiska namn här!


Ingen bild på personen finns.
..även känd som Una Björnsdóttir..
ORDFÖRANDE
Ulrica Hermansson
drots@nordmark.org
Ingen bild på personen finns.
..även känd som Ingrid Audardotter..
KASSÖR
Annika Nyman
kassor@nordmark.org
Ingen bild på personen finns.
..även känd som Morten Kanik..
STYRELSELEDAMÖTER
Martin Eriksson
Ingen bild på personen finns.
..även känd som Filippa Birgersdotter..
Sara Eriksson
Ingen bild på personen finns.
..även känd som Edricus Filius Offaeus..
Jonas Evertsson
Ingen bild på personen finns.
..även känd som Una Björnsdottir..
Ulrica Hermansson
Ingen bild på personen finns.
..även känd som Egil Drakhufvud..
Zakarias Persson
Ingen bild på personen finns.
..även känd som Renike Tucher..
SUPPLEANTER
Anna Malmborg
Ingen bild på personen finns.
..även känd som Wendela af Ekese..
Ylva Lagerström