Kassören har en mängd arbetsuppgifter och du når den alltid genom: kassor@nordmark.org

Betalning för namn och vapenregistrering

Hur man gör för att registrera och betala för ett namn, vapen eller device hittar du på häroldswebben. Där står också kontonummer och Swish.