Furstendömet Nordmark är en del av kungariket Drachenwald och omfattar geografiskt det moderna Sverige. Nordmark styrs av sin furste och furstinna som vinner titeln genom att vinna furstetorneringen och sitter som regenter i nio månader.


Nordmark är indelat i baronier och häraden. Baronier är större grupper som i sin tur styrs av baroniparet. Härader är självständiga lokalgrupper som inte har någon ceremoniell styrelse utan leds av ämbetspersoner.

Nordmark har två baronier och elva häraden. Läs mer om dem på sidan för lokalgrupper.

Fursteparets uppgift är att kunna, lyda och upprätthålla SCA Inc. styrande dokument, Drachenwalds lag och Nordmarks lag. De ska närvara vid sin egen investitur och påföljande furstetornering med investitur för sina efterträdare. Minst en av dem måste närvara på eventuellt Ting som hålls under deras regeringstid. De ska förvalta furstendömets regalia och vid sitt frånträde överlämna dessa till sina efterträdare.

De ska vidare vara aktiva i Nordmark och upprätthålla sitt SKA-medlemskap. De ska vara föredömen av ridderlighet, hövlighet och andra dygder som förväntas av ädlingar och ska stödja och uppmuntra dessa hos sina undersåtar.

Fursteparet har rätt att som kungaparets representanter dela ut sköldebrev (Award of Arms), och andra kungarikesutmärkelser som de blivit delegerade av kungaparet. De har även rätt att dela ut Nordmarks furstendömesutmärkelser. Fursteparet har rätt till furstefrid, vilket definieras som ett fredat område tre meter runt om dem, var de än befinner sig.

Fullständiga skyldigheter och rättigheter kan läsas i Nordmarks lag.