Vad säger lagen om konst- och vetenskapsministern (MoAS)?

Nordmarks lag punkt D beskriver Nordmarks ämbetsmän, deras tillträden och plikter.
Mandatperioden är två år. Efter den perioden kan ämbetsmannen avgå eller anhålla om förlängning med ytterligare två år. Anhållan ställs till fursteparet, som kan godkänna eller avslå förfrågan.
Förlängning kan ske en gång, så att de totala åren för ett ämbete inte överstiger fyra år i rad.

Nordmarks lag punkt D 3 beskriver ämbetsmännens plikter.
Här står bland annat att ”En ämbetsman skall vaka över utvecklingen och kunskapen inom sitt ämbetsområde.” (D3f)

Nordmarks lag punkt D 4 d beskriver konst- och vetenskapsministerns plikter.
Konst​ och vetenskapsministern övervakar och uppmuntrar konstaktiviteter såsom gillen, utställningar och konst​ och hantverkstävlingar samt övervakar och uppmuntrar studier i medeltida teknologi, filosofi, sociologi och liknande.

Viktiga länkar

Drachenwalds webbsida för Minister of Arts and Sciences