Denna sida är för de ämbetsmän i Nordmarks lokalgrupper som ska skicka in rapporter till överordnad ämbetsman. Rapporterna är viktiga för att vårt furstendöme ska fungera så bra och smidigt som möjligt.

Hittar du inte en rapport till ditt ämbete på denna sida. Kontakta din överordnade ämbetsman i Nordmark och fråga om du ska rapportera. Visar det sig att det saknas en rapport får du gärna återkoppla till: webbgruppen@nordmark.org

Bågskytte och Kastvapen

Bågskytte och Kastvapen ska rapporteras av alla ansvariga bågskytte- och kastvapen-marskar i våra härad och baronier.
Rapporten är en kvartalsrapport och ska in absolut senast:
15 januari (Q4), 15 april (Q1), 15 juli (Q2) , 15 oktober (Q3)

Rapportera här

På grund av GDPR vill vi undvika att rapporterna innehåller andra personers data än rapport-lämnarens uppgifter.

Rapporten skickas automatiskt till bagskytte@nordmark.org
Använd den adressen om ni har övriga frågor till nordmarks bågskyttekapten.

Bågskytte – Tävlingsrapport

Tävlingsrapporter skickas direkt till:
Drachenwalds Bågskytte- och Kastvapen-kapten,
samt en kopia till Nordmarks Bågskytte- och Kastvapen-kapten.
Rapporten ska innehålla en bifogad fil i excel format med tävlingsresultat.
Tävlingsformulären finns att hämta här.

Skicka tävlingresultaten till: archery@drachenwald.sca.org
samt en kopia till: bagskytte@nordmark.org

På grund av GDPR vill vi undvika att rapporterna innehåller andra personers data än rapport-lämnarens uppgifter.

Har ni övriga frågor till Nordmarks bågskyttekapten använd bagskytte@nordmark.org

Drots

Varje Drots/ordförande i våra härad/baronier skall lämna in kvartalsrapporter.
Rapporten är en kvartalsrapport och ska in absolut senast:
15 januari(Q4), 15 april(Q1), 15 juli (Q2), 15 oktober (Q3)

Rapportera här

På grund av GDPR vill vi undvika att rapporterna innehåller andra personers data än rapport-lämnarens uppgifter.

Rapporten skickas automatiskt till drots@nordmark.org
Använd den adressen om ni har övriga frågor till Nordmarks drots.

Fäktning

Varje marsk från varje härad/baroni måste rapportera in till Nordmark en gång om året.
Fäktning i Nordmark måste rapportera skador eller andra avvikelser som påverkar säkerheten årligen. Varje fäktgrupp i Nordmark ska upprätta en verksamhetsplan årligen där planerad aktiviteter beskrivs. Vid olycka eller annan incident som påverkar säkerheten inom fäktning skall uppgifter lämnas omedelbart via blanketten nedan.

Rapportera här

På grund av GDPR vill vi undvika att rapporterna innehåller andra personers data än rapport-lämnarens uppgifter.

Rapporten skickas automatiskt till faktmarsk@nordmark.org
Använd den adressen om ni har övriga frågor till Nordmarks fäktmarsk.

Heavy fighting

Heavy fighting ska rapporteras av ansvarig marsk för respektive härad och baroni.
Rapporten är en kvartalsrapport och ska in absolut senast:
15 januari (Q4), 15 april (Q1), 15 juli (Q2) , 15 oktober (Q3)

Rapportera här

På grund av GDPR vill vi undvika att rapporterna innehåller andra personers data än rapport-lämnarens uppgifter.

Rapporten skickas automatiskt till marsk@nordmark.org
Använd den adressen om ni har övriga frågor till Nordmarks marsk.

Kastellan

Varje kastellan/nybörjaransvarig i våra härader/baronier skall lämna in kvartalsrapporter.
Har er grupp inte en kastellan, men ni ändå har arbetat med nybörjare/rekrytering, så får ni gärna rapportera in det! Antingen drotsen eller den som var ansvarig.

Rapporten är en kvartalsrapport och ska in absolut senast:

(Q4) okt-dec – 5 januari, (Q1) jan-mars – 5 april. (Q2) april-juni – 5 juli, (Q3) jul-sep – 5 oktober

Rapportera här

På grund av GDPR vill vi undvika att rapporterna innehåller andra personers data än rapport-lämnarens uppgifter.

Rapporten skickas automatiskt till kastellan@nordmark.org
Använd den adressen om ni har övriga frågor till Nordmarks kastellan.

MOAS

Hantverk och hantverkscirklar ska lämnas in årligen av MOAS för varje härad/baroni.
Rapporten är en kvartalsrapport och ska in absolut senast:
5 december (Q4), 5 mars (Q1), 5 juni (Q2), 5 september (Q3) 

Rapportera här

På grund av GDPR vill vi undvika att rapporterna innehåller andra personers data än rapport-lämnarens uppgifter.

Rapporten skickas automatiskt till moas@nordmark.org
Använd den adressen om ni har övriga frågor till Nordmarks konst- och vetenskapsminister.