Kära Nordmarks folk,

Snart händer det som framförallt Furste Valdemar har sett fram emot länge: Skattning av Styringheim! Det kommer att vara ett storslaget besök med avtackning av baronparet och investering av en ny, en storslagen turnering och givetvis en bankett som tillfredsställer även de mest krävande smaklökarna.

Om beskattningen visar sig lika fruktbar som Vi hoppas, får Vi kanske möjlighet till att ta Oss ett välbehövligt avbrott från att styra detta underbara, våffelrika furstendöme.

Vi vill därför passa på att tacka alla för de senaste månaderna (dvs tiden från ungefär början av mars). Det är oräkneligt många som hjälpt till under vår regentperiod, och Vi vill att ni vet att allt ni gjort för Oss och för Nordmark uppskattas verkligen! Till några har Vi fått visa uppskattning genom att dela ut utmärkelser eller andra gåvor, några har (återigen) hamnat “under radarn”.

Hjälp alla framtida furstepar att få kännedom av alla de som förtjänar att uppmärksammas:

REKOMMENDERA MERA!

I Nordmarks tjänst,
Anna & Valdemar

Furstlig resplan:
Yule Ball, Flintheath ID (Furstinnan), Lucia, Styringheim (Fursteparet)