Var hälsade kära Nordmark!

Trots snöstormar och yrväder har vi det bra hemma i vår borg, och det är nästan svårt att tänka sig att vi faktiskt går mot ljusare och varmare dagar. Men det gör vi, och Fursten och Furstinnan ser oerhört mycket fram emot det.

Vi bringar ord om utmärkelser och tokens, samt tankar kring arvsturnering. Vi har gått igenom Nordmarks skatter och sett att följande tokens sinar:

Tokens för Lejon (Barnutmärkelse), Ljusordern och Salladins Ring.

Frukta icke, för Nordmarks kistor svämmar över med nästan alla andra tokens för utmärkelser. Vi känner ingen större ära än att få disponera Nordmarks skatter bland hennes folk, vi ber er att hjälpa oss att göra detta möjligt.

Skulle det hos Nordmarks folk finnas intresse att skapa och donera ovan nämnda token, tas detta mycket väl emot. Kontakta oss gärna via mailduva.

Vi vill säkra tronföljden för Nordmarks framtid!

Vi utlyser personer eller grupp som kan tänkas hålla i vår arvsturnering samt tillhörande event. Detta kommer med stor sannolikhet inte att ske på Styringheims ö i augusti, därför utlyser vi att turneringen sker på annan plats och under annat event kring slutet av augusti – början av september. Tag chansen att vara med och skapa Nordmarksisk historia i ditt härad! 

Vänligen sänd era bud om event och turnering via mailduva så snart ni kan till Nordmarks furstepar.

I Nordmarks tjänst,

Furstinna Eila, Furste Gäddvard