Furstetornering den 3-5 mars 2023 arrangeras av blivande häradet Löghammar sponsrat av Aros.

Välkomna åter till Löghammar, det är vår ära att arrangera furstetornering för vårt nästa furstepar av Nordmark.

Lämna in era avsiktsförklaringar senast tre veckor innan turneringen till Fursteparet och Nordmarks drots.
Läs mer om fursteturerningen och de krav som ställs på deltagande i Nordmarks lag: https://nordmark.org/furstendomet-sca/nordmarks-lag/…

Det kommer finnas folk närvarande som är allergisk mot nötter så vi ber er att inte ta med, äta eller hantera några nötter på siten.

(Information in English below)

Schema: https://nordmark.org/schema-furstetornering-3-5-mars-2023/
Fredag kl 16 siten öppnar
(mer info kommer)
Söndag kl 13 siten stänger

Site address: Medåkers Bygdegård, Tåbyvägen 25, 732 96 Arboga.

Site: https://nordmark.org/karta-furstetornering-3-5-mars-2023/
Siten öppnar kl 16 fredagen den 3 mars.
Bygdegården är lokaliserad ca 10 minuter norr om Arboga, lätt att nå med både tåg, buss och bil. Låt oss veta i anmälan om du behöver bli upphämtad från tåget eller buss. Det finns gott om parkering vid siten.

Köra bil: Ställ in GPS’en eller kör E20/E18 mot Arboga, sväng av E20/E18 vid avfart 119, sväng österut in mot Arboga in på väg 249/Fellingsbrovägen, sväng vänster vid skylten “5 Medåker”, följ Sockenvägen, följ skyltar mot “Medåker”. När du har kört runt kyrkan svänger du höger in på Tåbyvägen/följer skylten “Bygdegården”. Ca 450 m rakt fram ligger bygdegården på vänster sida.

Åka tåg eller buss. Boka till Arboga och låt oss veta att du behöver bli upphämtad.

Åka flyg: Boka till Arlanda och ta tåg eller buss till Arboga och låt oss veta att du behöver bli upphämtad och om du behöver låna saker.

Boende blir crashspace (på golv där du tar med egen madrass och sängkläder) i bygdegården och friskolans gympasal som är lokaliserad vid korsningen 450 m innan bygdegården.
Det finns både B&B i närheten, Hotell i Arboga/Köping samt vandrarhem i Köping om du inte klarar crashspace av någon anledning.

Tillgänglighet:
Bygdegården där vi har bankett och hov är tillgänglig för rullstolar i bottenvåningen.
Utomhus-området består av grusplan och gräsmatta och är tämligen platt utan höga backar. Det finns en ramp upp till nedervåningen där bankettsalen finns. Där finns också handikapptoalett. Låt oss veta om vi ska reservera crash space plats för dig på nedervåningen. Övervåningen är ej tillgänglig för rullstolsbundna då det bara finns trappa dit. Om du har speciella behov när det kommer till siten, hör av dig till oss autokrater så ska vi göra vårt bästa för att det ska bli så bra som möjligt.

Anmälan:
Anmäl dig här: https://forms.gle/EcPVrY3nQrpzGnNL7

Det finns 80 helgpass och 20 dagpass, av dessa är 20 st av helgpassen vikta till deltagande
i turneringen till och med den 12 februari, om det skulle bli hög tillströmning av deltagande i turneringen har de prioritering.

Anmälda:

https://nordmark.org/anmalda-till-furstetornering-3-5-mars-2023/

Kostnader:
Hela helgen: 350 kr
Hela helgen familj:1-2 föräldrar betalar hela priset, barn 13-18 betalar 150 kr.
Barn under 13 år går gratis.
Dagspass för lördagen: 220 kr
Ej SKA-medlem: + 50 kr på ovanstående avgifter.

Du kommer få ett bekräftelsemail efter anmälan med uppgifter om hur du ska betala. Du behöver betala in senast den 27 februari. Utländska gäster kan betala kontant jämna pengar vid dörren till trollet.

Covid mm:
Avboka om du är sjuk. Kom inte till eventet med förkylningssymptom så som ont i halsen, snuva, feber.
Ta med egna handdukar och diskhanddukar för att hålla nere smittspridningsrisk.
Diskning av personlig disk sker i det lilla köket på övervåningen. Har du svårt att gå i trappor så prata med någon av autokraterna så ordnar vi så du kan få diska i stora köket.
Det kommer finnas handsprit tillgänglig på alla platser där man kan tvätta händerna samt i trollet.
Skulle Folkhälsomyndigheten gå ut med nya riktlinjer kommer vi att anpassa oss efter dem. Vi rekommenderar alla som kommer till eventet att se till att ha uppdaterat sina vaccinationer i enlighet med folhälsomyndighetens riktlinjer.

Arrangörsteam:
Huvudautokrat: Felicitas Schwartzenbergin / Malin 0730703123 eller bippimalin at gmail.com eller kontakta mig via messenger/facebook.
Viceautokrat: Flora / Kristina
Matokrat: Jean-Pierre De Sac / JP
Anmälan: Agnes Odygd / Agnes agnes.edgren at live.se

—————————-

In english:

Nordmarks Coronet turney 3-5 March 2023
Organized by the incipient shire Löghammar, sponsored by Aros.

Please, welcome all to Löghammar! It is our honour to organize Nordmarks Coronet tournament.
Participants in the coronet turney need to send in your letters of intent to the Prince and Princess of Nordmark and the Seneschal of Nordmark no later than the 11th of February.
The law of Nordmark has important information you need to look at if you intend to participate in the tournament. https://nordmark.org/furstendomet-sca/nordmarks-lag/…

There will be people present that are allergic to nuts. Since nut allergy can cause reactions through the air you are not allowed to consume, bring or handle nuts on the site!

Site address: Medåkers Bygdegård, Tåbyvägen 25, 732 96 Arboga.

Site
The site opens at 16 in the afternoon Friday the 3rd of March.
The site is situated about 10 minutes north of Arboga by car. It is easily reached both by car, bus and train. Let us know at registration if you’ll need to be picked up from the train or the bus.

By car: set the GPS to the address above, or drive towards Arboga Sweden. Turn off the E20/E18 by exit 119, turn east towards Arboga onto the road 249/Fellingsbrovägen, left by the sign “5 Medåker”, follow Sockenvägen, följ signs towards “Medåker” at the crossroad. Once you’ve driven around the church turn right into Tåbyvägen/follow the sign “Bygdegården”. About 450 m straight ahead on the left hand side is the site.

By train or bus: Book a ride to Arboga and let us know when you need to be picked up.

By plane: Book a flight to Arlanda and take the train or bus to Arboga. Let us know when you need to be picked up and if you need to borrow feast gear or items for crashspace.

The accommodation is crashspace in the main building and a separate house located about 450 m away. If you want to and have access to a car, there is both B&B nearby, hotels in Arboga and Köping and a hostel in Köping. The autocrats will be passing by Arboga and Köping on the way to the site, so it is possible to catch a ride with them provided there is space in the car.

Accessibility:
The site is accessible in the main building on the bottom floor where the banquet and courts will be held. The outside is relatively flat and have few steep inclines. There is a ramp up to the main building. There is an accessible bathroom in this house. If you require accessible crash space reserved in the main building let us know during your registration.

Registration:
Register here: https://forms.gle/EcPVrY3nQrpzGnNL7
There are 80 weekend passes and 20 day passes. 20 of the weekend passes will be reserved for participants in the tournament until the 12th of February. If the site becomes full Participants in the tournament are prioritized.

Pricing:
The entire event for an adult: 350 SEK
Children between 13 and 18 pay 150 SEK both for the weekend and daypasses.
Children under 13 attend for free.
Day pass for the Saturday: 220 SEK
Non SCA member: add 50 SEK to the fees above.
Payment information will be provided after registration. Payment is due the 27th of February.
Foreign guests can pay in cash at the troll.

Covid etc:
Please cancel the booking if you get sick. Do not come to the event if you have symptoms of a cold, like a sore thoat, sniffles, fever.
Bring your own towels, for the hands and the dishes.
Washing of dishes will be done in the small kitchen upstairs in the main house. If you have difficulty accessing stairs please let the autocrats know and you will be able to wash your fest gear on the first floor in the main kitchen.
There will be alcogel available anywhere you can wash your hands and in the troll.
Should there be new guidelines in regards of covid we will abide by them.
We recommend all attendees to have updated their vaccinations in accordance with the guidelines from your public health agencies.

Autocrats:
Main event Steward: Felicitas Schwartzenbergin / Malin +46(0)730703123 or bippimalin at gmail.com or contact me through messenger/facebook.
Registration: Please direct all questions about your registration to Agnes Odygd / Agnes agnes.edgren at live.se

Image attribution:
Used with creative commons license https://www.flickr.com/photos/bibliotecabne/15325630261