Konst och Vetenskap är ett samlingsnamn inom föreningen för de delar där vi utforskar, lär oss och skapar utifrån historiska förebilder och källor. På engelska kallas det för Arts & Sciences som ofta förkortas A&S.


Konst och vetenskap omfattar allt inom hantverk, skapande, forskning från medeltida skrädderikonst och sömnad till slöjd och tenngjutning, från mat, banketter och råvaror till barnomsorg och rustningsmakande

Konst och vetenskap kan utövas på många olika sätt, det kan röra sig om att bara skapa genom att t.ex. sy sina egna kläder eller bygga en rustning men även genom att genom källor lära sig själv mer och även lära ut genom att hålla kurser eller föreläsningar

Det ämbete som är ansvarigt för konst och vetenskap i Nordmark kallas för Konst och vetenskapsminister.

På många evenemang hålls det kurser, workshoppar och föreläsningar på en del större evenemang som tex Dubbelkriget så hålls det även kurser över flera dagar. Det brukar även hållas s.k. universitet både i Nordmark och i Drachenwald som är evenmang där fokuset är på Konst och Vetenskap med gemensamt lärande och skapande.

I många lokalföreningar hålls även olika konst och vetenskapsaktiviteter som symöten, matlagning, dans osv. Men många väljer också att syssla med konst och vetenskap på egen hand.

Att syssla med konst och vetenskap på djupet är en spännande del av det vi gör genom att gå igenom källor, böcker eller studera fynd på museer och försöka förstå hur saker gjordes, men även kunna sätta dem i sin historiska kontext, och ibland handlar det om att göra ett experiment för att se om man kommit på lösningen på ett problem.

Läs mer om Hårda hantverk…

Läs mer om Mjuka hantverk…

Läs mer om Skrollor…

Läs mer om Underhållning…