I Nordmark finns det stora chanser att få se och/eller delta i och framföra olika sorters underhållning. Här får du ett axplock av det som kan förekomma, men också lite tips om vad som finns i den Kända Världen (SCA – en världsompännande förening).


Dans

Danserna som finns är många och allt från enkla ringdanser (branle) till väldigt komplicerade renässansdanser med många turer. Det finns gamla dansmanualer från medeltiden bevarade, och det är därifrån vi hämtat hur stegen och turerna gick till. Många i föreningen är ganska duktiga på att dansa och gör det gärna. De som är riktigt duktiga är ibland rentav med på offentliga dansuppvisningar.

Musik

Musik och dans är roligt, och självklart ägnar vi oss även åt det. Många musicerar på allehanda instrument, såsom säckpipa, harpa, krumhorn etcetera. Musiken som spelas är del tidsenlig från medeltid eller renässans, men även folkmusik och filksånger förekommer.

Sång

Det finns en mängd med tidsenlig musik att sjunga och flera i Nordmark har detta som sitt intresse. I vissa lokalgrupper finns det möjlighet att sjunga i kör.

Men det finns också möjlighet att skriva och sjunga filksånger. ”Filk songs” som det heter på engelska, är från början ett typografiskt fel i en uppsats. Det skulle ha stått ”Folk songs” eller folksånger om det varit på svenska. Uppsatsen publicerades inte men då ordet fastnade hos de som läst det spreds det vidare och blev ett accepterat ord för en sång med en sedan tidigare känd melodi men med en nyskriven text.

Barder är de som sjunger sånger med fokus på att berätta en historia. Både på event men även på Internet finns det möjlighet att delta i Bard cirklar Bardic-circles). Här kan du hitta en massa bra tips om du vill bli/vara en bard. SCA Bardic Arts Resource Page SCA är den moderförening som Nordmark tillhör.

Teater

Många av de teaterpjäser vi ser än i dag skrevs innan 1600, som är den tid vi sysslar med i SCA. De grekiska dramerna och tragedierna som i högsta grad spelas än i dag och Shakespeare som verkade precis i slutet av vår period. Men vi behöver inte bara syssla med teater som är tidsenlig utan det skrivs även en del saker av medlemmar i föreningen som antingen handlar om tidsepoken eller om SCA och/eller dess medlemmar. Både talpjäser, spex och musikaler har förekommit.

Gycklare

Är du sugen på att syssla med gyckel finns alla möjligheter i Nordmark. Vi har många duktiga eldshowsartister bland våra medlemmar och det händer att vi får njuta av fantastiska uppvisningar, framförallt under sommaren då vi har evenemang med tältläger.

Spel och lekar

Det finns en mängd spel och lekar man kan lära sig och underhålla sig med. Helt tidsenliga är till exempel schack och backgammon, som vi ju spelar än idag. Ett annat liknande spel är det nordiska hnefatafl. Kortspel har också funnits länge, och under medeltiden spelade man med tarotkort. Att kasta tärning är också det något som människan gjort länge.

Lekt har människan alltid gjort, och exempel på sådant som leks i föreningen är fjäderboll (den enda regeln är att hålla en fjäderboll i luften så länge som möjligt, med hjälp av händer och fötter) och omvänd blindbock (alla utom en har förbundna ögon och ska ta fast personen utan som istället är iklädd bjällror).

På bland annat Gotland och Island förekommer än idag en hel del gamla spel och lekar, som dra hank, stångstörtning, rövkrok och andra grenar med intressanta benämningar.