Att slåss med svärd och sköld eller skjuta pilbåge är något många bara drömmer om. Men inom SCA och här i Nordmark är det en vardag för många av oss. De flesta lokalgrupperna har träningar och tävlingar där vi kan visa upp våra konster och bli bättre och bättre.


Bågskytte 

Eldpilsskytte

Under i princip hela den tidsperiod som återskapas i Nordmark användes bågskytte i en eller flera former. Om det så var för jakt, i krig eller sport så fanns det under medeltiden flera innovativa och skickliga bågskyttar.

Bågskytte kom att spela en avgörande roll i flera stora slag (som Agingourt och under 100-åriga kriget) och många medeltida kulturer satte stor tillit till bågskyttarnas skicklighet vid kampanjer, inte minst de nomadiska stammarna som kom till Europa från Asien.

I Nordmark skiljer vi tydligt mellan två olika typer av bågskytte, stridsbågskytte (Combat archery) och tavelskytte (Target archery).

Tavelskyttet återskapar det klassiska bågskyttet med antingen lång- eller recurvebågar som motsvarar sina historiska förebilder. Pilarna är tillverkade av träskaft med naturliga fjädrar. Tavelskyttet sker endast mot icke-levande mål och är en vanligt förekommande aktivitet vid Nordmarks evenemang, då det även äger rum bågskyttetävlingar i vilka skyttar kan jämföra sig med varandra om de så önskar. Formerna för tävlingarna varierar i allt från duellskytte till tematiserade banor och traditionellt tavelskytte på olika avstånd.

I stridsbågskyttet blandas bågskyttar med kämpar i skyddande rustningar. Bågskyttarna deltar i kämparnas gruppstrider och tack vare speciella pilar kan de utan att skada deltagarna skjuta på levande mål. Stridsbågskyttet ger ytterligare en dimension till stridsupplevelsen som kämpe.

Läs mer!

Fäktning

SCA erbjuder tre fäktningsgrenar internationellt varav två är vanligt förekommande i Europa. Fäktning som aktivitet handlar om att återskapa stridsformer som beskrivs av fäktmästare i sina skrifter från tidigt 1300-tal fram till slutet av 1500-talet.  Alla grenar använder  sig av trubbiga stålvapen. Den mest modern varianten använder sig av modern fäkt-utrustning såsom värja och florett och praktiseras i praktiken inte i Europa. 

Den vanligaste varianten genomförs med historiska kopior av en historisk värja och kallas ”rapier fencing” på Engelska. Man kan likna fäktning i SCA med det man ser i filmer som ”Princess Bride” och ”Three Musketeers”. Fäktning handlar inte bara som svärdskonst, utan att kunna även använda svärdet i kombination med andra hjälpmedel såsom dolk, sköld eller mantel. 

Den sista varianten inom SCA-fäktning  betecknas ”Cut and thrust”, där mer huggbaserade svärd nyttjas, främst långsvärd och enhandsvärd efter historiska förlaga från perioden 1200-tal till 1400-tal. Denna stil kräver mer omfattande skydd, bland annat till knä, armbåge och händerna.

Skyddsutrustning till fäktning , är modern FIE-fäktjacka under tidstypiska kläder, alternativt tidstypiska kläder sydda i fäktsäkra tyger, moderna fäktmasker (historiska fäkthjälmar också förekommer) samt fäkthandskar.

Läs mer!

Kastvapen

Kastvapen eller på engelska Thrown Weapons innefattar kast av yxor, knivar och spjut mot måltavla. Måltavlan är ett solitt trämål, t.ex. en liggande huggkubbe.

Alla över 5 år är välkomna att delta, barn måste ha vårdnadshavares tillstånd att kasta, och små barn måste ha en vuxen närvarande. Ingen auktorisering krävs och man behöver ingen personlig utrustning.

Då det rör sig om vassa föremål är säkerheten alltid högsta prioritet. Kastvapenträning och -tävling sker på särskilt avsatt plats och en kastvapenmarsk ska alltid närvara. Kastvapenmarsken ger instruktioner till nybörjare både i säkerhetsregler och kastteknik. När kastvapenträning anordnas på event så finns det oftast möjlighet att låna kastvapen för att kunna delta, fråga den som är ansvarig.
Kastvapen kan också användas av auktoriserad fighter på slagfältet, men då med trubbiga vapen.

Kämpalek/Heavy Fighting

Kämpalek så som den utförs i SCA är en unik kampsport med historisk förebild. Män och kvinnor möts med full kontakt i okoreograferad strid. Tack vare att vapnen är konstruerade av rotting (ungefär som massiv bambu) samt krav på säker rustning så kan kämparna mötas utan större risk för skada. Få kampsporter eller historiskt återskapande kamptekniker kan matcha den intensitet som upplevs i SCA:s kämpalek.

Näst efter säkerhet är ärlighet och ära den viktigaste aspekten av vår kämpalek. Det hela bygger på att kämparna själva avgör vilka träffar som är avgörande eller inte. Segern tas aldrig, utan ges snarare av en kämpe som erkänner sin motståndares färdighet. I denna typ av strid blir heder och ridderlighet nyckelord, då vi litar på de inblandades integritet för att komma fram till en vinnare.

Rustningarna är tillverkade efter historiska förebilder. Materialen som används är metall, läder och även plast (moderna material skall dock döljas). Oavsett vad man väljer att porträttera – normand, saxare, viking, saracen, landsknekt eller annan typ av soldat, väpnare eller riddare så möts alla på samma slagfält och i samma torneringslist.

Rottingen används för att konstruera alla tänkbara typer av vapen (svärd, yxor, spjut, klubbor, pålyxor, tvåhandssvärd) av kämparna. Istället för att brytas rakt av och lämna en vass brottyta knäcks rotting längs med sina fibrer, vilket gör det till ett tåligt och säkert material att bygga vapen av. När man börjar träna så är det alltid med svärd och sköld, men många brukar snabbt gå vidare och prova andra vapenformer.

De flesta av grupperna i Nordmark har aktiva kämpar som tränar regelbundet och åker på evenemang för att delta i torneringar, träningar och krig.

Torneringarna är ofta storslagna händelser med banér, härolder och stor publik. Torneringarna kan bl.a. vara hyllningar till kämparnas damer/herrar (män och kvinnor strider mot varandra på lika villkor), för att fira en händelse, eller för att avgöra vilka som skall styra Furstendömet Nordmark. Formaten varierar i allt från begränsade vapenformer, till trippelelimineringar och alla möter alla.

Utöver torneringarna arrangeras ett par gånger varje år gruppstrider (så kallade meléer) eller krig. Dessa kan utkämpas i en torneringslist efter historiska manualer likt Rene d’Anjous Behourdium eller som regelrätta ”krig” i vilka två arméer drabbar samman. I Nordmark är det största krigs-evenemanget Dubbelkriget som utkämpas i maj varje år i Skåne. Det brukar dra till sig ett hundratal kämpar. I USA är det största kriget Pennsic med tusentals kämpar på varje sida.

Läs mer!