Bågskytte passar för alla åldrar, kön och storlekar, sittande som stående.


Barn och bågskytte

Barn kan delta, om de säkert kan dra och skjuta en båge och visa att de kommer att lyssna på marsken (skjutledaren).
Barn under 12 år måste dock ha en utsedd vuxen kontrollant inom armlängds avstånd.

Utrustning

Du behöver inte äga någon historisk bågskytteutrustning för att skjuta i våra tävlingar. De flesta bågtyper är tillåtna; långbågar, ryttarbågar och moderna recurvebågar, dessa måste dock ha eventuella öppningar i stocken övertäckta. Compoundbågar, stabilisatorer och andra moderna tillbehör såsom sikte och releaser är inte tillåtna. Vi använder bara träpilar. Handskar eller fingerskydd (tab) och handledsskydd rekommenderas starkt. Vissa föreningar har bågar och pilar för utlåning. Det finns ofta erfarna deltagare vid evenemang, som är villiga att låna ut eller dela med sig av sin egen utrustning. Även om utbudet av båglängd och dragvikt kan vara begränsat, så är det vanligtvis möjligt att hitta en lämplig båge för att låta nykomlingar prova bågskytte.

Bågtyper

Recurvebåge
Recurvebågens namn kommer sig av att bågens lemmar är förböjda framåt. När bågen strängas upp böjs lemmarna bakåt och får en ”recurve” (engelska för återböjande form).

Ryttarbåge
Ryttarbågen är en variant av recurvebåge, som är kortare än en vanlig recurvebåge, vilket gör att den lämpar sig bra för skytte från hästryggen.

Långbåge
Långbågen utgår normalt från en rak pinne som när den strängas får formen av ett stort D, sett från sidan. Strängen tar bara i bågens ändar, där den är fastsatt.

Olika typer av skytte

Clout 
Detta är en långhållsskjutning, som simulerar militärt fältbågskytte. Pilar skjuts med hög vinkel in i målet som representerar ett belägrat slott eller en samling av fiendens soldater som är anordnade för strid. Ofta är målet en cirkel på marken, ca 10 meter i diameter. Skjutavståndet är upp till 100 meter.

3D
3D-skytte utövas mot olika mål placerade i terrängen. Ofta är målen djur av olika slag.
Svårigheten med 3D-skytte är att bedöma avstånd och skjutvinkel för varje mål.

Tavelskytte
Tavelskytte utövas på avsedd skjutbana. Avståndet varierar från 9 – 36 meter, beroende på skyttens ålder och tävlingstyp.

Officiella tävlingar

Royal Round

Den vanligaste tävlingsformen är Royal Round. Målet är en standard 10-ringad 60 cm FITA-tapet. Bågskyttarna skjuter en runda med 6 pilar från 36, 27 och 18 meter (40, 30 och 20 yard). Även en tidsrunda, med obegränsat antal pilar i 30 sekunder, på 18 meter ( 20 yard) genomförs. Poäng räknas från 1 (yttre vitt) till 10 (inre guld). I början av den tidsbegränsade rundan, kan skytten ha sin första pil nockad, uppspänd och siktad. Om du släpper en pil för tidigt eller för sent i tidsrundan, så tappar du din högsta poäng för den omgången. 

Barnens avstånd: 
Barn 10 år och under skjuter från 18, 13.5 och 9 meter (20, 15 och 10 yard).

Ungdomsavstånd: 
Barn 13 år och under skjuter från 27, 18 och 9 meter (30, 20 och 10 yard). 

Barnets ålder räknas vid tävlingens start.

Portsmouth

Den vanligaste inomhustävlingen i Drachenwald. Portsmouth använder en standard 10-ringad 60 cm FITA-tapet. Bågskyttarna skjuter 10 omgångar med 6 pilar från 18 meter. Poäng räknas från 1 (yttre vitt) till 10 (inre guld). Alla åldersgrupper skjuter från samma avstånd.

Drachenwald Round

Drachenwald Round utformades för att ge en mer autentisk standardtävling för kungariket. Den här tävlingen belönar både skytteförmåga och användning av autentisk utrustning.

Den består av tre delar:

 • Clout: Detta är en långhållsskjutning, på tid som simulerar militärt fältbågskytte. Pilar skjuts in i målet som representerar ett belägrat  slott eller en samling av fiendens soldater som är uppställda för strid. Målet är en cirkel på marken, 9 meter i diameter. Det kan vara tillverkat av höbalar eller andra lämpliga material.Skyttelinjen markeras ungefär 90 meter från linjen till närmaste punkt på målcirkeln. Om detta avstånd inte är möjligt på platsen, reducera det till minst 72 meter, med en motsvarande minskning i målcirkelns storlek till 7 meter. Bågskyttarna skjuter ett obegränsat antal pilar under en hel minut. Varje pil som träffar inuti målcirkeln får 2 poäng. Om en bågskytt avfyrar en pil i tidsrundan, innan klartecken för att börja, eller efter att 60 sekunder har gått, förlorar denna 2 poäng per felaktigt avlossad pil. 
 • Shooting at the mark: Detta är en runda med kort avstånd, baserad på precision och har mer gemensamt med jakt än med militärt bågskytte. Målet är ett papper 21 x 21 cm. För att göra detta mål, vik ett A4 ark, på diagonalen från ett hörn och klipp sedan av den utstickande kanten så att arket blir fyrkantigt. Papperet kan vara placerat på målet i valfri orientering. Bågskyttarna skjuter en omgång med 6 pilar vardera på 36, 27 och 18 meter, utan tidsgräns. Varje pil som träffar märket får 2 poäng. Detta ger maximalt 36 poäng. 
 • Autenticitet: Användning och tillverkning av autentisk utrustning kan också ge poäng. Maximalt 9 poäng är tillgängliga utan att ens träffa ett mål, enligt följande: 
  Pilbåge: 3 poäng till alla bågskyttar som skjuter en engelsk långbåge (D-formad utan siktfönster), en självbåge eller någon annan båge som kan dokumenteras som mer medeltida än en modern recurve eller fiberglaslaminerad långbåge. 
  Pilar: 3 poäng tilldelas för att använda pilar med sågad nock, direkt i pilskaftet.
  Konstruktion: 3 poäng tilldelas alla bågskyttar som antingen 
  a. har byggt sin egen båge själv.
  b. har byggt sina egna pilar i periodisk stil (med sågad nock och lindade fjädrar).

Vinter-/sommartävling

Vintertävlingen

 • Pågår mellan kronturneringen i oktober till kronturneringen i april.
 • Skjuts i form av Portsmouth round.
 • Tävlingsresultat skickas till Nordmarks bågskyttekapten.
 • Alla tävlingar måste ske på event eller officiella träningar.

Sommartävlingen

 • Pågår mellan kronturneringen i april till kronturneringen i oktober.
 • Skjuts i form av Royal round.
 • Tävlingsresultat skickas till Nordmarks bågskyttekapten.
 • Alla tävlingar måste ske på event eller officiella träningar.

Drachenwald Company of Archers

Drachenwald Company of Archers är ett gille skapat för att främja bågskyttet i kungariket Drachenwald. Kompaniet leds av Drachenwalds bågskyttekapten. Denne representerar kompaniet inför Drachenwalds kungapar.

För att bli medlem ska du ha skjutit tre officiella tävlingar inom två år. Ditt tävlingsresultat avgör vilken rang du uppnår. De ranger som finns är:
Companion, Archer, Yeoman och Master. Det finns även en Grand Master nivå, som man inte kan skjuta sig till, utan endast tilldelas.
The Drachenwald Company of Archers

Nyttiga länkar:

Drachenwald Target Archery Handbook
(PDF. Övergripande handbok för bågskytte.)

Target Archery Marshal’s Handbook
(PDF. Handbok för bågskyttemarskar.)

Archery rounds and scoresheets
(Här hittar du tävlingsformulär till Royal round, Portsmouth round och Drachenwald round. Även resultatlista för vinter- och sommartävlingen.)