Kämpalek så som den utförs i SCA är en unik kampsport med historisk förebild. Män och kvinnor möts med full kontakt i okoreograferad strid. Tack vare att vapnen är konstruerade av rotting (ungefär som massiv bambu) samt krav på säker rustning så kan kämparna mötas utan större risk för skada. Få kampsporter eller historiskt återskapande kamptekniker kan matcha den intensitet som upplevs i SCA:s kämpalek.

Alla strider övervakas av en marsk. Innan striden så har marsken till uppgift att se till att inspektera rustningar och vapen för att säkerställa att de följer våra regler. Under själva striden ser marsken till att stridsreglerna efterlevs, samt har koll på omgivningen så att ingen kommer för nära striden.

Näst efter säkerhet är ärlighet och ära den viktigaste aspekten av vår kämpalek. Det hela bygger på att kämparna själva avgör vilka träffar som är avgörande eller inte.

Det finns ingen uppdelning av kämparna. Det finns inga viktklasser och det görs ingen skillnad på män och kvinnor – en kämpe är en kämpe, och alla deltar på samma villkor.

Vapen och rustning

Våra vapen är till största del tillverkade av rotting (ett växtmaterial som ser ut ungefär som solid bambu). Vissa typer av vapen (som t.ex. yxor) kan delvis utformas av gummi eller skumplast. Alla vapen måste inspekteras och godkännas av en marsk innan de får användas i strid.

Rustningens huvudsakliga uppgift, nu som förr, är att skydda kämpen mot skador. Vårt fokus är säkerhet, men det uppmuntras att få utrustningen att se historiskt korrekt ut.

Rustningarna som bärs är antingen köpta eller egentillverkade. Det finns flera personer i föreningen som kan hjälpa till med tips och råd hur man skaffar sig sin första rustning. Det är dock av största vikt att rustningen följer de säkerhetskrav som vi har.

Sköldar är oftast tillverkade av trä eller metall och är ofta målade med kämpens heraldiska vapen.

Fullständiga regler på engelska finns här: Drachenwald marshal’s handbook for armoured combat(2022)

Auktorisering

Innan en kämpe får delta i torneringar eller krig så måste man genomgå en auktorisering. En auktorisering är ett test som visar på att kämpen har läst och förstår reglerna, samt har ett beteende som är säkert både för sig själv och andra. Auktoriseringen består av både en muntlig del och en praktisk del och utförs av behöriga marskar.

Man behöver dock inte ha några förkunskaper för att komma och delta på en träning.

Hur börjar man?

Även den bästa kämpen har en gång i tiden varit nybörjare.

Är man intresserad av att veta mer eller kanske själv prova på, så kontakta den närmsta lokalgruppen och hör efter var och när träningar sker. Som nybörjare behöver man inte ha någon rustning. Normalt så börjar man med slagtekniker och grundläggande regel-genomgång. Vissa föreningar har även lånerustningar som man kan låna för att prova på och se om det här är något som verkar skoj, innan man skaffar sig sin egen rustning.