Jo, att skicka in en rekommendation, är att skicka in en kort (eller lång 😉 motivering till varför man tycker att en person utmärkt sig på något sätt och förtjänar att uppmärksammas. Men varför ska man göra det då? Jo, rekommendationer är det underlag som ett kunga-, furste- eller baronipar har för att kunna se vem som gör saker som är värda att uppmärksamma. Tänk själv, vi är över 500 aktiva bara i Nordmark, det är svårt för de som sitter på tronerna att ha koll på vem som gör vad. Så för att vi i leken ska kunna dela ut utmärkelser krävs det att vi hjälps åt och rekommenderar de som vi tycker är värda att uppmärksammas.

Utmärkelser? Vad är utmärkelser?

Ja, enkelt sagt så är det vårt sätt att uppmärksamma och uppmuntra varandra i leken.

Den första utmärkelsen man i allmänhet får är ett så kallat sköldbrev (även kallad AoA) eller Award of Arms på engelska och kan ges till alla inom Drachenwald, inklusive Nordmark. Den ges till exempel för att någon hjälper till i allmänhet med saker och ting, eller är duktig på hantverk, eller att hen varit en hejare på att fixa med saker under ett event, stort som litet. Även sådant som föreningsarbete räknas, den mun-dana eller vardagliga sidan behövs för att den medeltida ska fungera.

I grunden kan man säga att vår lek vilar på tre ben, tjänst, konst och vetenskap samt kämpalek i olika for-mer, och att det finns utmärkelser kring detta. Nordmark har ett antal utmärkelser och ordnar. även Drachenwald, kungadömet vi tillhör, andra kungadömen, furstendömen och inte minst baronier har egna utmärkelser.

Utmärkelser kan ges på olika nivåer beroende på vem det är som ger ut utmärkelsen. Det vill säga, ett baronipar kan ge ut baroniella utmärkelser, ett furstepar kan ge ut furstendömets utmärkelser och ett kungapar kan ge ut kungadömets utmärkelser samt även upphöja personer till medlemskap i de s.k. pärskapsordnarna.

En viktig sak att komma ihåg är att det är de regerande kronorna som väljer att dela ut utmärkelser. Men det görs till stor del utifrån de rekommendationer som har kommit in. Speciellt i geografiskt spridda grupper som t.ex. Nordmark och Drachenwald är det svårt för regenter att hinna besöka alla grupper och lära känna alla folk. Vi är alla deras ögon och öron inom våra egna grupper. Man behöver inte ha en enda ut-märkelse själv för att rekommendera andra.


Du kan läsa mer om Nordmarks utmärkelser och ordnar här:
https://heraldik.nordmark.org/ordnarmm/


..samt utmärkelser inom alla grupper i hela Drachenwald här: https://drachenwald.sca.org/offices/herald/drachenwaldawardsorders/

Hur skriver jag en rekommendation?

Man skriver en kort text om vad personen gjort och varför det bör uppmärksammas och om det är någon särskild utmärkelse som passar.

Till exempel.. “X är glad och hjälpsam, oavsett om det gäller eventsajtstädning eller att hjälpa till med kökssysslor, eller hjälpa andra med hur man ska sy saker.” och så bockar man i Award of Arms, i listan över Utmärkelser för Drachenwald. Eller “X gör fantastiska brickvävda band, och lär och hjälper gärna andra med detta hantverk. Har imponerat många med sina band som ibland även baseras på vissa historiska fynd.” och så bockar man i Ljusorden. Eller “X har under flera år hjälpt nybörjare med fighting och även göra rustning av olika slag. Är en stor inspiration och en superb fighter som ofta har en rolig historia eller anekdot att dela.” och bockar i Vita portens Väktare.

Man kan även skicka in en rekommendation utan att specificera en utmärkelse.
“X är alltid vänlig och hjälpsam, hen är först på plats och sist på plats och alltid tar hand om städningen”. Eller ”Jag har märkt att Y har blivit jätteduktig på läderarbeten och nu hjälper hen också andra att hitta läder och verktyg”.

Kom ihåg att ange mundant namn och helst SCA-namn så långt du vet dem, och grupp. Sedan kan fursteparet fundera på vad som skulle funka bäst.

Hur skickar jag in en rekommendation?

Genom e-post direkt till Nordmarks furstepar: nordmarksfurstepar@gmail.com Eller via denna sida: http://op.drachenwald.sca.org/recommend

Drachenwald Order of Precedence-sidan kan man även söka efter en person, för att se vilka utmärkelser de redan har.

Vad får den som får en utmärkelse?

Ofta får man en skrolla tillsammans med sin utmärkelse. Ganska ofta delas det även ut någon form av token, eller symbol på att hen nu har fått en viss utmärkelse.

Token för Nordmarks Sparre tillverkad av Jovi Torstensdottir som Johanna aff Hucka fått.
Fotograf: Johanna aff Hucka

Vem är det som gör skrollor och tokens?

Den som gör en skrolla brukar ofta vara duktig på att texta och illustrera. Nordmarks Präntare, är den som ansvarar för att ge en skrollmakare i uppdrag att göra en skrolla till en viss person. Tokens skapas av föreningens medlemmar och aktiva.

Hur ser en skrolla och token ut?

Skrollan innehåller ofta text baserad på en eller flera motiveringar, vem som gett den och när. Ibland kan dokumentet också vara i annan form, t.ex. ett broderi eller en runsten. Det finns många fina konstformer som används till utmärkelser och tokens.

Skrollor är ett sätt att återskapa medeltida brev och skrivelser som ofta användes för att proklamera den kungliga viljan. T.ex. att ge någon land, göra någon adlig eller liknande.

Hur går det till när man får en utmärkelse?

Det är vid hov som fursteparet (eller andra personer med ”krona”) kan kalla upp särskilda personer, och sedan annonserar de att personen ska få en utmärkelse och en härold brukar läsa upp vad det står på skrollan. Känner du dig lite nervös över att gå fram, be en vän följa dig.

Furstinnan av Nordmark delar ut en utmärkelse och härolden läser upp texten.
Teckning av: Mirabillis Graffaro da Riva

Kan jag kolla upp mina och andras utmärkelser?

Alla utmärkelser som ges ut inom Drachenwalds gränser skrivs in i kungadömets rangrulla (Order of Pre-cedence). Den finns på http://op.drachenwald.sca.org/. Om man känner till personens SCA-namn eller mundana namn, är det lättast att använda sökfunktionen. Om man är nyfiken på vem som redan har t.ex. St. Egons Hjärta av Gotvik, kan man kolla listan över utmärkelserna (Awards). Om man fått en utmärkelse som inte syns i rangrullan efter ca ett halvt år eller något av ens namn är fel eller man bytt namn, kan man skicka in en rättelse via “Send in correction”.

Text av: Mirabillis Graffaro da Riva