Kallelse till SKA Nordmark Extra Årsmöte 19 maj 2024

Ett extrainsatt årsmöte för SKA Nordmark kommer att hållas den 19 maj klockan 19.

På årsmötet den 18 februari antogs ett antal propositioner om ändringar i Nordmarks stadgar.

För att ändringarna ska gälla behöver de antas på ytterligare ett årsmöte.
Därför kallar styrelsen till ett extrainsatt årsmöte för att anta ändringarna i stadgarna.

Det extra årsmötet kommer att hållas digitalt via Google Meet.
En länk till mötet tillsammans med ett dokument över årsmötets beslut om propositionerna kommer att skickas ut via mejl till alla medlemmar.

Varmt välkomna!
Styrelsen