Kära Nordmarkare!

Vi i styrelsen vill informera om en glad nyhet, vårt kamsportstillstånd har blivit godkänt och vi kommer inte att behöva söka om det utan vi har fått ett så kallat ”tills vidare” – tillstånd.

Motiveringen till det är att vi har en bra rapporteringsstruktur, uppföljning av regler, utbildning av säkerhetsansvariga samt god kontakt med Kampsportsdelegationen.

Kraven för att tillståndet ska fortsätta gälla är att 1:a februari varje år ska vi skicka en rapport vilket innebär att rapporteringsstrukturen måste följas noggrant. Vidare kvarstår kravet på läkare enligt samma kriterier som tidigare, dvs träning är ok men vid varje form av uppvisning och/eller tävling måste vi ha en läkare.

Nordmarks styrelse
Genom Æiríkr inn Hárfagri

Kategorier: Silversparren