Company of Archers

Bågskyttet i Nordmark och växt sig starkt under de senaste åren. Det har jobbats hårt och målmedvetet för att få fler bågskyttemarshals inom de olika häraden och i takt med allt fler kan hjälpa till att hålla i bågskyttet på event så har intresset för bågskyttet fortsätter att öka. Vi har lagt märkte till att bågskytte har blivit en allt vanligare ingångspunkt för nya medlemmar i SCA eftersom utrustningen är billig och det är lätt att komma igång.