Insulae non Suffici

Det nya baronparets ord!

Nu har en vecka gått sedan den storslagna Luciafest som man måste säga gick helt i Styringheims tecken.
Det kunde inte ha ordnats på ett bättre sätt.
Ett stort tack till Alma och Skafte som banade väg för vårt övertagande av Styringheims troner, Ni och resten av Styringheim har vårt ord på att vi kommer göra allt i vår makt att bringa mer välstånd och rikedomar till Styringheim.