Ceremoni där de som har vunnit t.ex. krontorneringen kröns med sin dam/herre till nytt kungapar. Även Investiture kan användas vid ex baroniell kröning. Svensk benämning är ”Kröning”.

Kategorier: