Lätta vapen är avståndsvapen t.ex. pilbåge, armborst och värjor samt liknande som används för fäktning. Engelsk benämning är ”Light weapons”.

Kategorier: