En av de fyra högsta ordnarna inom SCA. Medlem väljs in av sittande kungapar samt ordensmedlemmar och ges av kronor till medlem som tjänat och arbetat hårt och konstruktivt för kungadömet och är väl insatt i de färdigheter som SCA kräver enligt sin Corpora för en sådan utnämning. Medlem kallas för Master eller Mistress. Svensk benämning är ”Pelikan”.

Kategorier: