Term för dem som just nu innehar tronen. Ex furstepar eller kungapar.

Kategorier: