UMA – Historik och milstolpar

Aug 1991 – en medeltidsförening skapas i Umeå Uppstarten till Uma kom sig av att en grupp vänner var på en Medeltidsvecka och träffade diverse personer som var med i SCA i Sverige (dåvarande baroniet Nordmark). De blev sporrade att själva starta upp en lokalförening, utmynnande i spontan träff på en gräsmatta på Ålidbacken med sådär 50 personer som fått höra om idéen..
Ett första namnförslag var Utkante, då så dags fanns det ingen nordligare grupp. Men man enades till slut om namnet Uma, ett gammalt namn för Umeåtrakten med skriftliga belägg från 1300-talet. Med reservation om att vissa saker fortfarande höljs i dåtidens dimmor (med kontakta gärna Uma om ni har mer info eller rättelser, och framför allt bilder 😉 ), nedan följer lite milstolpar.

??? 1992 – registeras som by och del av (dåvarande) baroniet Nordmark

??? 1992 – Umas bildarkiv påbörjas..

Maj 1992 – Uma arrangerar första Lövspricket Jul 1993 – registreras som kantonen Uma inom SCA Mar 1994 – Uma arrangerar kronturnering i Gideå

Nov 1994 – vapensköldsdesign skickas in och refuseras “Vert, a birch tree and on a chief argent three laurel wreaths vert.” Refuseras p.g.a. konflikt, för lik annan persons vapensköld.

??? 1994 – Uma arrangerar demo i Umeå i samband med KulturNonstop

1994: KulturNonstop, troligen Umas allra första demo, torgturnering i Umeå centrum och bankett i Rådhusets stora sal.

Maj 1997 – Uma bjuder in till Lövspricksfest tillika (Nordmarks första) fursteturnering i Olofsfors

Från artikel I Västerbottens-Kuriren 2/6 1997

Maj 1997 – kantonen Uma blir härad då Nordmark blir furstendömme

Jan 1998 – vapensköldsdesign skickas in och refuseras “Argent, on a pale azure a salmon embowed contourny argent, overall a laurel wreath vert.” Refuseras p.g.a. konflikt, för lik annan persons vapensköld.

Jun 1998 – Uma arrangerar medeltidsläger vid Frängsjön

Okt 2001 – vapensköldsdesign skickas in och refuseras “Argent, on a pale azure a salmon haurient embowed contourny in chief a compass star argent overall a laurel wreath vert.” Refuseras då kompassen och fisken inte är lika stora, och kransen inte ritats korrekt.

Sep 2009 – Uma arrangerar första Höstdansen?

Okt 2018 – vapensköldsdesign registreras “Argent, on a pale azure a salmon fish embowed sinister argent and overall a laurel wreath vert.” Tack vare generösare konfliktregler, är Umafirren äntligen officiell!

2023 – 30-årsjubileum för Uma som egen lokalgrupp inom SCA! Mjo, 32 år som förening, men vi får skylla på att den där sentida pestvågen som ställde till det…