Varje bågskyttemarsk från varje shire/baroni måste rapportera in till nordmark en gång om året. På grund av GDPR vill vi undvika att rapporten innehåller andra personers data än rapport-lämnaren.

Rapporten är en kvartalsrapport och ska in absolut senast:
15 Januari(Q4), 15 April(Q1), 15 Juli(Q2) , 15 Oktober(Q3)


Enklast rapporterar ni via nedanstånde formulär.

går att hitta om du loggar in på medlemsregistret
går att hitta om du loggar in på medlemsregistret
Adress till dig om vi behöver kontakta dig ang rapporten
Alternativt rapport från tävling om detta är en rapport för sådan
Har du förslag på förbättringar, lämna gärna kommentarer här.