Varje bågskyttemarsk från varje shire/baroni måste rapportera in till nordmark en gång om året. På grund av GDPR vill vi undvika att rapporten innehåller andra personers data än rapport-lämnaren.

Rapporten är en kvartalsrapport och ska in absolut senast:
15 Januari(Q4), 15 April(Q1), 15 Juli(Q2) , 15 Oktober(Q3)


Enklast rapporterar ni via nedanstånde formulär.

Rapportera - Bågskytte

går att hitta om du loggar in på medlemsregistret
går att hitta om du loggar in på medlemsregistret
Alternativt rapport från tävling om detta är en rapport för sådan