Bågskyttekaptenen jobbar för att främja bågskyttets ställning i Nordmark, samt är överhuvud för Nordmarks alla bågskytte- och kastvapenmarskar. Alla bågskyttemarskar i Nordmark rapporterar kvartalsvis till bågskyttekaptenen, som i sin tur rapporterar till Drachenwalds bågskyttekapten.

Vad säger lagen om bågskyttekaptenen?

Nordmarks lag punkt D beskriver Nordmarks ämbetsmän, deras tillträden och plikter.
Mandatperioden är två år. Efter den perioden kan ämbetsmannen avgå eller anhålla om förlängning med ytterligare två år. Anhållan ställs till fursteparet, som kan godkänna eller avslå förfrågan.
Förlängning kan ske en gång, så att de totala åren för ett ämbete inte överstiger fyra år i rad.

Nordmarks lag punkt D 3 beskriver ämbetsmännens plikter.
Här står bland annat att ”En ämbetsman skall vaka över utvecklingen och kunskapen inom sitt ämbetsområde.” (D3f)

Nordmarks lag punkt D 4 j beskriver Bågskyttekaptenens plikter.
Här står att Bågskyttekaptenen biträder furstendömets marsk, övervakar och uppmuntrar medeltida bågskytte, ser till att säkerhetsreglerna för bågskytte följs, och har rätt att utfärda tilläggsregler för säkerhet i samband med sin överordnade.

Viktiga länkar

Drachenwalds webb för bågskytte och kastvapen