Skattmästare är vårt medeltida namn på kassören. I den medeltid vi leker har skattmästaren inte mycket att göra men den mundana delen, styrelsen och då kallad kassören, brukar ha desto mer att hantera.

Lite information om kassörens arbete och nyttiga länkar hittar du på dennes sida.

Vad säger lagen om skattmästaren?

Nordmarks lag punkt D beskriver Nordmarks ämbetsmän, deras tillträden och plikter.
Mandatperioden är två år. Efter den perioden kan ämbetsmannen avgå eller anhålla om förlängning med ytterligare två år. Anhållan ställs till fursteparet, som kan godkänna eller avslå förfrågan.
Förlängning kan ske en gång, så att de totala åren för ett ämbete inte överstiger fyra år i rad.

Nordmarks lag punkt D 3 beskriver ämbetsmännens plikter.
Här står bland annat att ”En ämbetsman skall vaka över utvecklingen och kunskapen inom sitt ämbetsområde.” (D3f)

Nordmarks lag punkt D 4 i beskriver skattmästarens plikter.
Skattmästaren är ansvarig för Nordmarks kassa och medlemsregister.

Viktiga länkar

Drachenwalds webbsida för Exchequer