I Nordmark och hela SCA delar vi ut utmärkelser till de som gjort något bra men även för att ge folk en titel.


Vad är en utmärkelse?

Utmärkelserna är ett sätt att belöna dem som bidrar till Nordmark och drömmen. Det finns olika utmärkelser för olika aktiviteter och några är mer prestigefulla än andra. Alla utmärkelser kommer med en scrolla: en illuminerad text som förklara vilken utmärkelse man har fått och vilka som har utfärdat det (furstepar eller kung/drottning). Mer om scrollor kan du läsa på Nordmarks präntares sida.

Vilka utmärkelser finns i Nordmark?

Sköldebrev (Award of Arms, AoA)
Ges av Fursteparet eller Kungaparet till person som de vill uppmärksamma. Ofta den första utmärkelsen. Delas ut i alla SCA:s kungadömen.

Gyllene Bandet
Ges för hårt och uthålligt arbete för furstendömet samt en vilja att ställa sina kunskaper till förfogande för andra.

Ljusorden
Ges till dem som har visat skicklighet inom konst och vetenskap, liksom viljan att dela med sig av sin kunskap till andra.

Vita Portens Väktare
Ges dem som visat sig vara ridderliga, skickliga i vapenbruk, och villiga att undervisa andra. Denna utmärkelse ges för alla typer av kämpalek som godkänts i furstendömet.

Saladins Orden (Saladins ring)
Ges till dem som visat ovanlig höviskhet, omtanke och ridderlighet.

Nordmarks Sparre
Kan ges till den eller dem som ej är bosatta i Nordmark men som bidragit till Nordmarks väl.

Nordmarks Malakit
Kan ges till den eller dem som ägnat sig åt studier av tidsperioden som återskapas i SCA och använt resultatet av dessa studier för Nordmarks väl.

Nordmarks Karneol
Kan ges till den eller de som arbetat och ansträngt sig för att återge känslan av den ljusa Medeltiden.

Nordmarks Ekorre
Ges till de barn i Nordmark som aktivt deltagit på minst 10 evenemang och visat ett intresse för aktiviteterna som genomförts där.

Nordmarks Hare
Ges till de barn som aktivt visat stor hjälpsamhet och i detta varit en förebild för andra och som ivrigt arbetat i och för furstendömet.

Nordmarks Enhörning
Ges till de barn som utmärkts sig genom att visa ett stort intresse, förmåga och talang inom konst och vetenskap.

Nordmarks Lejon
Ges till de barn som visat prov på ridderligt beteende och aktivt deltagit i någon form av kämpalek för barn.

Hur rekommenderar jag någon till en utmärkelse?

Först kollar du att personen som du vill rekommenderar inte har redan fått utmärkelsen du tänker på. Det gör du i Drachenwalds Order of Precedence eller även kallad OP .

Känner du dig osäker på hur du använder OP så fråga gärna någon om hjälp, t.ex. din lokalförenings härold eller Nordmarks härold.

När du väl är i formuläret ska du kryssa för vilken utmärkelse du tycker att personen skall ha och en motivering till varför. Det är för att det skall vara lättare för kronorna att bilda sig en uppfattning om de håller med dig. Det är ju inte självklart att en person får en utmärkelse bara för att det kommit en rekommendation, men det är troligare att personen blir uppmärksammad då.

Genom OP kan du lämna rekommendationer till utmärkelser för alla sittande kronor i Drachenwald. Du kryssar bara för rätt krona eller kronor du tycker bör ha din rekommendation.

I formuläret står en fråga om du kan rekommendera en präntare (scribe) som ska göra scrollan till utmärkelsen. Den går bra att lämna tom.

Längst ner skall du skriva dina uppgifter och din e-postadress så att kronorna kan ta kontakt med dig.