Heraldiken började som ett sätt att urskilja vän och fiende på slagfältet. Var och en hade sina färger och symboler, som skulle identifiera bäraren. Under medeltiden utvecklades heraldiken gradvis, från att vara ett sätt att särskilja kämpar på slagfältet, till en populär konstform, komplett med sina egna specifika regler och beskrivande språk.


Inom SCA försöker vi återge den konstformen och dess användning. Vi dekorerar våra hallar och paviljonger med banéer som visar vår egen vapensköld, bär heraldiska surcoats för att identifiera våra vänner och fiender på slagfältet. Vi ger liv och färg till våra torneringar, högtider och ceremonier.

SCA:s College of Arms är organiserat efter en modell av The English College of Arms, en institution som grundades på 1500-talet men som har rötter som går århundraden bakåt.

Inom heraldiken använder man ett speciellt beskrivande språk för att förklara hur en vapensköld ser ut. Detta kallas blasonering (engelska: blazon). Blasoneringen har sitt ursprung i normandisk franska från 1300-talet.

Per pale sable and azure, a chevron argent and a bordure Or.

Nordmarks märke för folket.
Allt folk i Nordmark kan använda denna badge för att visa att de kommer från Nordmark.

Att vara härold har flera innebörder inom SCA. Dels handlar det om användandet och registrering av vapenskölder och namn; att vara bokhärold. Dels handlar det om att agera som ceremonimästare vid hov, att presentera kämpar vid torneringar och vara allmän ”utropare” vid evenemang; att vara rösthärold. Vissa härolder är enbart rösthärold eller bokhärold, medan andra är både och. För att vara rösthärold är förstås förutsättningen att man har en kraftig röst som hörs tydligt över avstånd.

Många häraden (lokalgrupper) har egna härolder, som hjälper föreningens medlemmar med namn- och vapensköldsregistrering och liknande. Nordmark har en ämbetshärold med titeln Silversparre, som stöttar de lokala härolderna.

Det finns en sammanslutning av härolder på kungarikesnivå som kallas för häroldskollegiet (College of Heralds) och som sysslar med att forska, utreda och granska de olika heraldiska vapen och namn som används inom föreningen.

Alla inom SCA kan välja ett medeltida namn, som vi vill bli kallade i medeltida sammanhang på event och liknande samt skapa en egen vapensköld som identifierar vem vi är. Att välja ett visst namn och klä sig i en viss tidsperiods kläder, kallas att välja en persona. Läs mer om persona här.

För att vi inte ska bli hopblandade med andra som kallar sig för liknande namn, eller har vapensköldar med liknande färger och symboler, så kan vi registrera namnet och den vapensköld vi skapat i databasen OandA (SCA Ordinary and Armorial). Mer om att registrera hittar du på Nordmarks häroldswebb.