Fursteparets ord januari

Lysten och hören gott folk av Nordmark!

Det är nu dags att vässa (tejpa) sina klingor och göra sig redo för strid om att ta våra platser på tronerna. Det är med glädje Vi nu kan meddela att Nordmarks nyaste grupp och förhoppningsvis snart officiellt incipient shire Löghammar med stöd av Aros kommer stå som arrangörer.

Fursteparets juli-ord

Var hälsade allt folk av Nordmark. Sommaren står i full blom och så även vår entusiasm inför kommande evenemang. Redan alldeles strax tar Furstinnan sig medels skepp österut för att bevista Cudgel Wars i det beundransvärda Aarnimetsä. Efter några veckors återhämtning är det återigen dags att korsa haven. Nu mot Läs mer…

Fursteparets januari-ord

När vi skriver dessa ord är fursten nylig-en hemkommen från två evenemang, Norrskensfesten i Frostheim och Scar-petta di Novembre i Löghammar, me-dan furstinnan precis har anlänt hem efter Lucia i Styringheim. Alla tre evene-mangen var förstås fantastiska och visar även på den enorma bredd och kompe-tens som finns i vårt Läs mer…