Vad är kastvapen?

Det finns en rad olika vapen man kan kasta, men vanligast är yxa och kniv.

Knivar är svårare än yxor, att få att fastna i målet, eftersom de endast fastnar med sin spets.East Kingdom har gjort en bra uppställning av olika typer av kastvapen på deras webbplats. Läs mer där.

Hur går det till på kastvapenfältet?

 1. Kastvapenmarsken kallar in de som ska kasta till kastvapenfältet. Eventuellt kan området vara inhängnat med t.ex. rep eller så informeras alla deltagare och åskådare om var gränserna för kastvapenfältet går. Ingen får komma in på området när kastning pågår utan marskens tillåtelse.
 2. Kastvapenmarsken kollar att det är fritt/tomt på människor framför kastarna.
 3. Kastvapenmarsken kollar att det är fritt/tomt på människor bakom kastarna.
 4. Kastvapenmarsken ropar ut “range clear” eller “ fritt framför, fritt bakom” eller likande och inväntar kort om någon i närheten reagerar och säger emot.
 5. Efter att området är konstaterat säkert ropar kastvapenmarsken ut “throw when ready” eller “varsågod och kasta” eller liknande.
 6. När alla vapen är kastade alternativt kastare har lagt sina övriga vapen på marken och visar upp sina tomma händer väntar kastaren på klartecken att gå och hämta kastade vapen.
 7. När samtliga kastare är färdiga och visar sina tomma händer ropar kastvapenmarsken “all weapons thrown” eller “alla vapen kastade” eller liknande och inväntar kort om någon signalerar att de inte har kastat färdigt.
 8. Kastvapenmarsken ropar “you may retrieve” eller “varsågod att hämta” eller liknande och först då får kastare kliva fram och hämta sina kastade vapen och återvända till bakom linjen som man kastar ifrån.
 9. Oftast så får varje kastare ett visst antal kastrundor i varje bana innan hen får kliva ut från kastvapenfältet och släppa in en ny kastare. Det vanligaste är att man kastar 3 vapen per runda men detta kan bero på antal vapen tillgängliga, vad kastaren önskar samt vilka regler som kastvapenmarsken har satt upp för dagen utifrån hur många som väntar på att få kasta och antalet banor tillgängliga.

Kastvapenregler

 1. Kastvapen kastas i första hand i linjen handen ovanför axeln. Att kasta underhand eller i linjen där handen går ut i sidled från axeln kräver kastvapenmarskens godkännande och större säkerhetsområde.
 2. Kastare måste ha kastvapenmarskens tillstånd för att komma in på kastvapenfältet.
 3. Alla som kastar samtidigt måste kasta från ungefär samma avstånd. Om önskemål finns att kasta från olika avstånd kan kastvapenmarsken be hela gruppen kastare flytta sig bakåt och framåt stegvis för att tillåta detta.
 4. Det är endast tillåtet att kasta mot uppsatta måltavlor.
 5. Kasta först när kastvapenmarsk har gett klartecken.
 6. Hämta kastade vapen först när kastvapenmarsken har gett klartecken.
 7. Om “hold” ropas så ska samtliga kastare direkt lägga alla vapen på marken och kliva bak ett steg från linjen.
 8. Kastaren ska ta ett steg tillbaka och visa tomma händer när hen har kastat klart sina vapen.
 9. Alla kastvapen måste inspekteras av marsken inför varje tillfälle då de ska användas. Alla vapen som under pågående kastning träffar eller träffas av annat kastvapen ska inspekteras av kastaren och vid behov av kastvapenmarsken innan nästa runda.
 10.  Stå eller gå inte bakom kastare som står inne på kastvapenfältet.
 11. Innan varje kast titta framför och bakom för att se att området är tomt och säkert.
 12. Fläng inte med kastvapen på okontrollerat eller oförsiktigt sätt. Kastare bör hela tiden ha koll på vad som är i vapnets riktning oavsett om man promenerar runt eller är beredd på att kasta.
 13. Ha koll på kastvapnets vassa spetsar och kanter.
 14.  Var alert. Vapen kan studsa tillbaka från måltavlan eller flyga i en oplanerad riktning av misstag.

Länkar

Thrown Weapons Marshal’s Handbook (PDF)