Vad säger lagen om krönikören?

Nordmarks lag punkt D beskriver Nordmarks ämbetsmän, deras tillträden och plikter.
Mandatperioden är två år. Efter den perioden kan ämbetsmannen avgå eller anhålla om förlängning med ytterligare två år. Anhållan ställs till fursteparet, som kan godkänna eller avslå förfrågan.
Förlängning kan ske en gång, så att de totala åren för ett ämbete inte överstiger fyra år i rad.

Nordmarks lag punkt D 3 beskriver ämbetsmännens plikter.
Här står bland annat att ”En ämbetsman skall vaka över utvecklingen och kunskapen inom sitt ämbetsområde.” (D3f)

Nordmarks lag punkt D 4 f beskriver krönikörens plikter.
Krönikören är ansvarig för skrivande, tryckande och utsändande av furstendömets nyhetsblad.
Krönikören skall vaka över andra nyhetsblad inom Nordmarks gränser, och även ansvara för att hövlighetskopior sänds till dem som skall få dessa.

Viktiga länkar

Drachenwalds webb för krönikören