I våra kalendrar hittar du alla våra officiella evenemang och även vissa möten som lokalgrupperna själva väljer att lägga där.


Nordmarks kalender – innehåller alla officiella evenemang/möten inom furstendömet Nordmark (Sverige).

Drachenwalds kalender – innehåller alla officiella evenemang/möten inom kungariket Drachenwald.

För att ett evenemang ska räknas som officiellt måste det vara publicerat på Drachenwalds kalender och i Dragons Tale senast samma månad som eventet hålles.