Präntaren är den som koordinerar tillverkningen av scrollor inför utmärkelser. Fursteparet gör en beställning till präntaren, som sedan fördelar arbetet på frivilliga kalligraferare och illuminatörer.

Vad säger lagen om präntaren?

Nordmarks lag punkt D beskriver Nordmarks ämbetsmän, deras tillträden och plikter.
Mandatperioden är två år. Efter den perioden kan ämbetsmannen avgå eller anhålla om förlängning med ytterligare två år. Anhållan ställs till fursteparet, som kan godkänna eller avslå förfrågan.
Förlängning kan ske en gång, så att de totala åren för ett ämbete inte överstiger fyra år i rad.

Nordmarks lag punkt D 3 beskriver ämbetsmännens plikter.
Här står bland annat att ”En ämbetsman skall vaka över utvecklingen och kunskapen inom sitt ämbetsområde.” (D3f)

I beskrivningen av Furstendömets ämbeten (D.4) finns ingen beskrivning av präntarens område.

Viktiga länkar

Drachenwalds webbsida för präntare (Signet clerk)